Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Nd 384/2012Usnesení NS ze dne 17.12.2012

HeslaPřikázání věci (delegace)
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2012:21.ND.384.2012.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

21 Nd 384/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného ve věci žalobců a) Ing. K. R. a b) Ing. I. R., zastoupených Mgr. Petrem Svobodou, advokátem se sídlem v Praze 1, Vodičkova č. 38, proti žalované Pozemní stavitelství Zlín, a.s. se sídlem ve Zlíně, Kúty č. 3967, IČO 46900918, o zaplacení 3,254.548,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 10 C 7/2012, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 10 C 7/2012, se nepřikazuje Obvodnímu soudu pro Prahu 5.

Odůvodnění:

Žalobci se žalobou podanou (nejprve) u Krajského soudu v Brně domáhali, aby jim žalovaná zaplatila 3,254.548,- Kč s příslušenstvím jako úhradu smluvní pokuty za prodlení z titulu odpovědnosti za vady při zhotovení díla „Rodinný dům manželů R.“ na adrese Praha.

Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 10.11.2011, sp. zn. Ncp 1244/2011-72, rozhodl podle § 104a o.s.ř., že příslušný k projednání a rozhodnutí věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 34 Cm 79/2011 je příslušný okresní soud a že věc bude postoupena k dalšímu řízení Okresnímu soudu ve Zlíně.

Okresní soud ve Zlíně má za to, že jsou dány důvody vhodnosti pro přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 5, neboť žalobci uplatňují nárok v souvislosti s vadami na stavbě domu, který se nachází v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 5, a lze očekávat, že bude třeba provést ohledání na místě samém, spojené s vypracováním znaleckého posudku. Považuje proto řízení vedené u soudu v místě, kde se nemovitost nachází, za hospodárnější a rychlejší.

Žalobci uvedli, že „nemají výhrady“ proti přikázání věci z důvodu vhodnosti od Okresního soudu ve Zlíně k Obvodnímu soudu pro Prahu 5.

Žalovaná s přikázáním věci Obvodnímu soudu pro Prahu 5 nesouhlasila. Vyslovila pochybnost, zda by delegace zajistila úsporu a hospodárnost řízení, neboť od kolaudace předmětné nemovitosti uplynulo více než sedm let a zjistit stav nemovitosti zpětně k datu údajného prodlení by byl úkol dosti obtížný. Naopak by v případě delegace došlo k navýšení nákladů žalované.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než příslušným soudem. Současně je třeba přihlížet k tomu, že místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat, je základní zásadou, a že případné přikázání věci jinému soudu představuje výjimku z této zásady, kterou je nutno - právě proto, že jde o výjimku - vykládat restriktivně.

Důvody pro postup podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., pro které Okresní soud ve Zlíně věc předložil Nejvyššímu soudu České republiky s návrhem, aby věc vedená u tohoto soudu pod sp. zn. 10 C 7/2012 byla z důvodu vhodnosti přikázána Obvodnímu soudu pro Prahu 5, neshledává Nejvyšší soud České republiky opodstatněnými, neboť žalovaná s tímto opatřením nesouhlasí a ani z uvedených skutečností nelze dovodit, že by Obvodním soudem pro Prahu 5 měla být věc projednána rychleji a hospodárněji.

Nejvyšší soud České republiky proto návrhu na přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 5 podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. nevyhověl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. prosince 2012

JUDr. Roman Fiala, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru