Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Nd 321/2017Usnesení NS ze dne 18.09.2017

HeslaPříslušnost soudu místní
Exekuce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:21.ND.321.2017.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 1 o. s. ř.

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

21 Nd 321/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Romana Fialy v exekuční věci oprávněné Fakultní nemocnice v Motole, se sídlem v Praze 5, V Úvalu č. 84, IČO 000 64 203, proti povinnému J. L., pro 3.481 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 207 EXE 6187/2017, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 207 EXE 6187/2017, projedná a rozhodne Okresní soud Praha-západ.

Odůvodnění:

Soudní exekutor JUDr. Ivo Erbert podal u Okresního soudu Praha-západ žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněné v celkové výši 3.481 Kč s příslušenstvím, a to na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku Okresního soudu Praha-západ ze dne 14.6.2013, č.j. 5 C 129/2012 - 31.

Okresní soud Praha-západ usnesením ze dne 4.7.2017, č.j. 207 EXE 6187/2017 - 19, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř., protože nelze zjistit podmínky místní příslušnosti. Z provedených šetření soud dospěl k závěru, že povinný není zapsán v centrální evidenci obyvatel ČR a nemá povolen žádný druh pobytu na území ČR dle zákona o pobytu cizinců na území ČR. Z výpisu z živnostenského rejstříku bylo zjištěno, že povinný má slovenské státní občanství a sídlem jeho živnosti byly H.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o.s.ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Okresním soudem Praha-západ (§ 105 odst. 2 o.s.ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti a k sídlu oprávněné, rozhodl, že věc projedná a rozhodne Okresní soud Praha-západ, u něhož bylo řízení zahájeno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. září 2017

JUDr. Zdeněk Novotný

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru