Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Nd 314/2015Usnesení NS ze dne 20.10.2015

HeslaPřikázání věci (delegace)
Příslušnost soudu místní
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2015:21.ND.314.2015.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 3 o. s. ř.

§ 12 odst. 2 o. s. ř.

§ 39 o. s. ř.

§ 122 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

21 Nd 314/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobců a) Ing. M. T., zastoupeného JUDr. Aloisem Deutschem, advokátem se sídlem v Brně, Smetanova č. 17, a b) H. T., zastoupené JUDr. Janou Hronovou, advokátkou se sídlem v Jihlavě, Husova č. 46, proti žalovaným 1) O. H. a 2) E. H., oběma zastoupeným JUDr. Romanem Jelínkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Valentinská č. 56/11, vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 121 C 64/2012, o 4.680.000,- Kč, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 121 C 64/2012, se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu Praha - západ.

Odůvodnění:

Žalovaní podali dne 24. 7. 2014 u Okresního soudu v Jihlavě návrh, aby věc byla přikázána z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu Praha - západ, a to zejména s ohledem na jejich zdravotní stav (v jehož v důsledku ve spojitosti s déle trvajícím cestováním k jednání Okresního soudu v Jihlavě jim může hrozit fyzická i psychická újma“) a současné bydliště.

Žalobci s návrhem na přikázání věci Okresnímu soudu Praha - západ nesouhlasí a jsou přesvědčeni, že ze strany žalovaných se jedná pouze o „zdržovací taktiku“, takže jejich návrh považují za „zcela účelový až obstrukční“. Poukázali taktéž na to, že žalovaní se v Jihlavě, resp. ve Vílanci u Jihlavy, objevují velice často.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než místně příslušným soudem. Uvedené ustanovení je zároveň zákonem určenou výjimkou ze zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (srov. čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, vyhlášené usnesením předsednictva České národní rady pod č. 2/1993 Sb. jako součást ústavního pořádku); důvody pro přikázání věci jinému než příslušnému soudu tedy musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše uvedeného ústavního principu.

O takový případ se v projednávané věci nejedná, neboť tím, že by věc byla přikázána Okresnímu soudu Praha - západ, nemůže být dosaženo hospodárnějšího, rychlejšího ani po skutkové stránce spolehlivějšího a důkladnějšího projednání věci. Skutečnost, že zdravotní stav žalovaných není uspokojivý („že žalovaný 1. je dlouhodobě léčen na závažnou chorobu … a že žalovaná 2. je dlouhodobě zdravotně indisponovaná ….“), ani změna jejich bydliště, k níž došlo v průběhu řízení, samy o sobě přikázání věci jinému soudu neodůvodňují. Žalovaní se jednání u Okresního soudu v Jihlavě mohou účastnit prostřednictvím svého zástupce (advokáta) a jejich případný výslech jako účastníků řízení může být proveden prostřednictvím dožádaného soudu (§ 39, § 122 odst. 2 o. s. ř.).

Nejvyšší soud České republiky proto návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu Praha - západ podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. nevyhověl.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. října 2015

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru