Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Nd 30/2003Usnesení NS ze dne 14.03.2003

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2003:21.ND.30.2003.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

21 Nd 30/2003

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce L. Š., zastoupeného advokátkou, proti žalované S. Š. Š., o rozvod manželství, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 22 C 262/2002, o návrhu žalované na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu, takto:

Návrh žalované, aby věc vedená u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 22 C 262/2002 byla podle § 12 odst. 2 o.s.ř. přikázána Obvodnímu soudu pro Prahu 3, se zamítá.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal u Okresního soudu v Karviné, jako soudu místně příslušného podle posledního společného bydliště účastníků, aby jejich manželství, uzavřené dne 18.5.2001 před Úřadem městské části P., bylo rozvedeno.

Žalovaná v podání ze dne 21.1.2003 navrhla, aby věc byla přikázána „podle trvalého bydliště na Prahu 3“, neboť žalobce je zde přihlášen na adrese v P., V. č. 8 a zde se i zdržuje.

Žalobce vyjádřil nesouhlas s návrhem na delegaci věci Obvodnímu soudu pro Prahu 3. Uvedl, že se „nadále zdržuje“ v obvodu Okresního soudu v Karviné, je zde „v trvalém lékařském ošetření MUDr. J. M.“ a zdůraznil, že mu špatný zdravotní stav (chronické onemocnění srdce, kyčlí) nedovoluje, aby se dostavoval k jednání u Obvodního soudu pro Prahu 3.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. může být přikázána věc jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. představují takové okolnosti, které umožňují hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než příslušným soudem.

V předmětné věci z obsahu spisu vyplývá, že žalobce je sice hlášen k trvalému pobytu v P., V. č. 1825/8, že však poslední společné bydliště účastníků bylo v K.-S., Z. č. 386, kde se také nachází rodinný dům náležející do jejich společného jmění. Není ničím potvrzeno, že by projednání věci nikoliv před příslušným Okresním soudem v Karviné, nýbrž před Obvodním soudem pro Prahu 3 (v jehož obvodu se po odchodu ze společného bydliště nezdržuje ani žalovaná) bylo v zájmu důkladnějšího, po skutkové stránce spolehlivějšího a zejména hospodárnějšího a rychlejšího projednání věci.

Nejvyšší soud České republiky proto návrh žalované, aby věc byla podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. přikázána Obvodnímu soudu pro Prahu 3, zamítl.

Proti tomuto usnesení není přípustná opravný prostředek.

V Brně 14. března 2003

JUDr. Zdeněk Novotný, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru