Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Nd 258/2013Usnesení NS ze dne 26.09.2013

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:21.ND.258.2013.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

21 Nd 258/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobkyně H. N., proti žalovanému P. N., o výživné manželky, vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 12 C 170/2012, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 12 C 170/2012, se nepřikazuje podle ustanovení § 12 odst.2 o.s.ř. Okresnímu soudu ve Znojmě.

Odůvodnění:

Žalobou podanou u Okresního soudu ve Znojmě se žalobkyně domáhala po žalovaném zaplacení výživného (nerozvedené) manželky ve výši 4.000,- měsíčně.

Okresní soud ve Znojmě usnesením ze dne 24.5.2012 č.j. 9 C 29/2012-21 vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Liberci jako soudu místně příslušnému. Dovodil, že žalovaný se více než rok trvale zdržuje a také pracuje v L. a že je proto místně příslušný k projednání a rozhodnutí věci Okresní soud v Liberci.

Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci usnesením ze dne 10.12.2012 č.j. 35 Nc 981/2012-51 rozhodl, že nesouhlas Okresního soudu v Liberci s postoupením věci není důvodný. Dovodil, že žalovaný, který je vojákem z povolání, v době zahájení řízení i v současné době vykonává službu u vojenského útvaru v Liberci a že se tedy zdržuje v obvodu Okresního soudu v Liberci.

Žalobkyně navrhla, aby věc byla přikázána Okresnímu soudu ve Znojmě z důvodu vhodnosti. Uvedla, že má trvalé bydliště v obvodu Okresního soudu ve Znojmě, že žalovaný se pravidelně (několikrát v měsíci) zdržuje v bydlišti svých rodičů v J., okres Z., že u Okresního soudu ve Znojmě je vedeno řízení ohledně úpravy poměrů k jejich nezletilým dětem a užívání automobilu, že povaha věci si bude vyžadovat pečlivé dokazování majetkových poměrů žalovaného a většina důkazů se bude provádět právě v obvodu Okresního soudu ve Znojmě a že sama není schopna dojíždět k Okresnímu soudu v Liberci z finančních důvodů.

Žalovaný s přikázáním věci z důvodu vhodnosti k Okresnímu soudu ve Znojmě nesouhlasil. Uvedl, že je stále "zaměstnancem VÚ 7907 v Liberci", kde také přebývá, že v bydlišti svých rodičů v J. se zdržuje jen za účelem převzetí svých dětí do péče, tzn. jen ve dnech pracovního klidu a o svátcích, že řízení o užívání věci (automobilu) bylo na základě usnesení Nejvyššího soudu ČR ponecháno k projednání a rozhodnutí u Okresního soudu v Liberci a že žalobkyně se "rozhodně nenachází v tíživé finanční situaci".

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně také z důvodu vhodnosti.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst.2 o.s.ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než příslušným soudem.

Delegace vhodná je výjimkou z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, a proto k ní lze přistoupit pouze v těch ojedinělých případech, v nichž by projednání věci jiným než místně příslušným soudem znamenalo z komplexního pohledu hospodárnější, rychlejší či po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější posouzení věci.

V posuzovaném případě důvody pro přikázání věci Okresnímu soudu ve Znojmě uvedené žalobkyní nepředstavují okolnosti, které by umožnily hospodárnější, rychlejší, spolehlivější nebo důkladnější projednání věci tímto soudem oproti jejímu projednání před místně příslušným Okresním soudem v Liberci. Důvodem pro delegaci nemohou být osobní nebo sociální poměry žalobkyně, obtíže spojené s dosažením místně příslušného soudu, neboť žalobkyně se v projednávané věci může nechat zastoupit, případně nechat vyslechnout (a to včetně případných svědků) a s provedenými důkazy seznámit prostřednictvím dožádaného soudu. Ekonomická zátěž spojená s účastí žalobkyně, která má bydliště v obvodu Okresního soudu ve Znojmě, u jednání místně příslušného Okresního soudu v Liberci by se v případě přikázání věci Okresnímu soudu ve Znojmě pouze přesunula ze žalobkyně na žalovaného, jenž vykonává vojenskou službu v Liberci, kde se také zdržuje, a delegace by proto nemohla vést k celkovým úsporám na nákladech řízení účastníků.

Nejvyšší soud České republiky proto návrhu žalobkyně na přikázání věci Okresnímu soudu ve Znojmě podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. nevyhověl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. září 2013

JUDr. Ljubomír Drápal

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru