Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Nd 246/2017Usnesení NS ze dne 07.08.2017

HeslaPříslušnost soudu místní
Exekuce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:21.ND.246.2017.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 1 a 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

21 Nd 246/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Mojmíra Putny a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. v exekuční věci oprávněné Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem v Praze 5, náměstí Junkových č. 2808/2, IČO 257 88 001, proti povinnému O. N. T. T., pro 8.030,06 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 11 EXE 10323/2017, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 11 EXE 10323/2017, projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově.

Odůvodnění:

Soudní exekutor JUDr. Marcel Smékal podal u Okresního soudu v Chomutově žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněné v celkové výši 8.030,06 Kč s příslušenstvím, a to na základě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu - odboru pro severočeskou oblast ze dne 15.1.2016, č.j. ČTÚ-46 300/2014-635/XI., vyř.- HoM.

Okresní soud v Chomutově usnesením ze dne 21.6.2017, č.j. 11 EXE 10323/2017 - 14, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř., protože nelze zjistit podmínky místní příslušnosti, neboť povinný je cizím státním příslušníkem, který nemá povolení k jakémukoliv pobytu na území České republiky a v centrální evidenci obyvatel ČR není zapsán.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o.s.ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Okresním soudem v Chomutově (§ 105 odst. 2 o.s.ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, rozhodl, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově, u něhož bylo řízení zahájeno a v jehož obvodu měl povinný naposledy známé bydliště.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. srpna 2017

JUDr. Zdeněk Novotný

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru