Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Nd 209/2015Usnesení NS ze dne 25.06.2015

HeslaPříslušnost soudu místní
Přikázání věci (delegace)
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2015:21.ND.209.2015.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 o. s. ř.

čl. 38 odst. 1 předpisu č. 2/1993 Sb.


přidejte vlastní popisek

21 Nd 209/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny ve věci žalobkyně Ing. Mgr. L. H., proti žalovanému Ing. M. H., o rozvod manželství, vedené u Okresního soudu ve Vyškově pod sp. zn. 6 C 320/2010, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu ve Vyškově pod sp. zn. 6 C 320/2010 se nepřikazuje Obvodnímu soudu pro Prahu 4.

Odůvodnění:

Okresní soud ve Vyškově navrhl, aby věc byla z důvodu vhodnosti přikázána Obvodnímu soudu pro Prahu 4, a to s ohledem na bydliště obou účastníků řízení.

Žalobkyně s přikázáním věci Obvodnímu soudu pro Prahu 4 nesouhlasí, neboť návrh na rozvod manželství byl podán již téměř před pěti lety a zařazení věci do rozvrhu práce Obvodního soudu pro Prahu 4 by ukončení věci jen prodloužilo; žalovaný s přikázáním věci souhlasil.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), může být věc jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než místně příslušným soudem. Uvedené ustanovení je zároveň zákonem určenou výjimkou ze zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (srov. čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, vyhlášené usnesením předsednictva České národní rady pod č. 2/1993 Sb. jako součást ústavního pořádku); důvody pro přikázání věci jinému než příslušnému soudu tedy musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše uvedeného ústavního principu.

Důvod, pro nějž okresní soud navrhl přikázání věci označenému soudu, neobstojí.

Bydliště účastníků v jiném místě než v obvodu sídla procesního soudu samo o sobě přikázání věci jinému soudu neodůvodňuje, je-li k dispozici institut dožádání (§ 39 o. s. ř.). Na zřeteli je nutné mít i to, že řízení bylo zahájeno již v srpnu 2010, takže přikázání věci jinému soudu by bylo procesně neekonomické.

Nejvyšší soud proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení (§ 12 odst. 3 věta první o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. června 2015

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru