Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Nd 204/2016Usnesení NS ze dne 06.10.2016

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2016:21.ND.204.2016.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 1 o. s. ř.

§ 11 odst. 3 o. s. ř.

§ 105 o. s. ř.

§ 87 písm. c) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

21 Nd 204/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci podatele J. T., o žádosti o ustanovení právního zástupce a osvobození od soudních poplatků, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 24 Nc 4/2016, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 24 Nc 4/2016, projedná a rozhodne Okresní soud v Trutnově.

Odůvodnění:

J. T. podáním učiněným dne 2. 5. 2016 u Okresního soudu v Trutnově požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení právního zástupce pro podání žaloby proti společnosti SpindlMAX, s.r.o., IČO 01559851, se sídlem v Praze, Ocelkova č. 643/20, pro kterou vykonával pracovní činnost v její organizační složce umístěné ve Špindlerově Mlýně.

Okresní soud v Trutnově – poté co Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 31.3.2016 č.j. 21 Co 104/2016 změnil usnesení Okresního soudu v Trutnově ze dne 3.2.2016 č.j. 24 Nc 4/2016-8 tak, že se místní nepříslušnost Okresního soudu v Trutnově nevyslovuje a věc se Okresnímu soudu v Hradci Králové nepostupuje - předložil věc Nejvyššímu soudu k určení místní příslušnosti soudu, který o výše uvedené žádosti rozhodne.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 věty první a druhé o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný; pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Návrh na toto určení může podat účastník ještě před podáním žaloby nebo jiného návrhu na zahájení řízení; věc může Nejvyššímu soudu předložit i soud po vyslovení své místní nepříslušnosti za podmínek stanovených v § 105 odst. 1 a 2 o. s. ř (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 8. 2010 sp. zn. 4 Nd 169/2010).

Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Okresním soudem v Trutnově (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti a k sídlu organizační složky tvrzeného dlužníka žadatele rozhodl, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Trutnově, jako soud, jehož místní příslušnost by v okamžiku zahájení řízení byla založena ustanovením § 87 písm. c) o.s.ř. a k němuž byla žádost o osvobození od soudních poplatků a ustanovení právního zástupce pro podání žaloby podána.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 6. října 2016

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph. D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru