Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Nd 192/2017Usnesení NS ze dne 29.08.2017

HeslaPřikázání věci (delegace)
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:21.ND.192.2017.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014


přidejte vlastní popisek

21 Nd 192/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Romana Fialy v řízení o pozůstalosti po J. T., zemřelém dne 20. prosince 2016, za účasti 1) JUDr. K. S., 2) nezletilé J. V. S., zastoupené matkou JUDr. K. S., 3) J. T. a 4) L. Š., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 20 D 1296/2016, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 20 D 1296/2016, se nepřikazuje Okresnímu soudu v Jihlavě.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 8 usnesením ze dne 2. 1. 2017 č. j. 20 D 1296/2016 zahájil řízení o pozůstalosti po J. T., zemřelém dne 20. 12. 2016, a provedením úkonů v tomto řízení pověřil soudního komisaře JUDr. Ing. Michaela Sáblíka se sídlem notářského úřadu v Praze 1, Vodičkova č. 709/33.

Nezletilá J. V. S., dcera zůstavitele, navrhla podáním doručeným Obvodnímu soudu pro Prahu 8 dne 10. 1. 2017, aby věc byla z důvodu vhodnosti přikázána Okresnímu soudu v Jihlavě. Návrh zdůvodnila zejména tím, že se svým otcem žila „fakticky od narození“ ve společné domácnosti v J., S. Ú., kde měl také zřízeno věcné břemeno bydlení, v P. měl bydliště „pouze formální“, že žije nadále společně se svou matkou na adrese J., S. Ú., a že s ohledem na skutečnost, že je nezletilá a poslední faktické bydliště jejího otce bylo v J., kde také v nemocnici zemřel, a žije zde i její matka, považuje s ohledem na utrpěnou tragickou ztrátu otce za vhodné, aby dědické řízení probíhalo v místě jejího bydliště. Uvedla, že jako dědici ze zákona připadají v úvahu vedle ní ještě další zletilé děti, a to syn J. T. a dcera L. Š., kteří s návrhem, stejně jako její matka, souhlasí.

Matka nezletilé JUDr. K. S. s delegací věci k Okresnímu soudu v Jihlavě souhlasila.

L. Š., dcera zůstavitele, s delegací věci k Okresnímu soudu v Jihlavě (podle obsahu svého písemného vyjádření doručeného Nejvyššímu soudu dne 14. 8. 2017) nesouhlasila a J. T., syn zůstavitele, se k návrhu na delegaci ve lhůtě stanovené Nejvyšším soudem nevyjádřil.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než příslušným soudem. Současně je třeba přihlížet k tomu, že místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat, je základní zásadou, a že případné přikázání věci jinému soudu představuje výjimku z této zásady, kterou je nutno - právě proto, že jde o výjimku - vykládat restriktivně.

V posuzovaném případě důvody pro přikázání věci Okresnímu soudu v Jihlavě uvedené nezletilou dědičkou nepředstavují okolnosti, které by umožnily hospodárnější, rychlejší, spolehlivější nebo důkladnější projednání věci Okresním soudem v Jihlavě oproti jejímu projednání Obvodním soudem pro Prahu 8, který je soudem místně příslušným podle ustanovení § 98 odst. 1 písm. a) zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Skutečnost, že dědička je nezletilá a že poslední faktické bydliště zůstavitele bylo v J., kde také v nemocnici zemřel a kde žije i její matka, nemůže být důvodem, aby věc byla přikázána z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Jihlavě, neboť dědička se jednání u Obvodního soudu pro Prahu 8 může účastnit prostřednictvím zástupce. Ekonomická zátěž spojená s dosažením místně příslušného soudu by se v případě přikázání věci Okresnímu soudu v Jihlavě pouze přesunula na ostatní dědice, a delegace by proto nemohla vést k celkovým úsporám na nákladech řízení účastníků.

Nejvyšší soud České republiky proto věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 20 D 1296/2016 Okresnímu soudu v Jihlavě podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. nepřikázal.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. srpna 2017

JUDr. Jiří Doležílek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru