Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Nd 192/2002Usnesení NS ze dne 09.09.2002

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2002:21.ND.192.2002.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

21 Nd 192/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce V. J., zastoupeného advokátem, proti žalované D. P., s.r.o., zastoupené advokátem, vedené u Okresního soudu Praha - západ pod sp. zn.9 C 1801/2001, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu Praha – západ pod sp. zn. 9 C 1801/2001 se podle § 12 odst. 2 o.s.ř. přikazuje Okresnímu soudu v Ostravě.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal, aby mu žalovaná zaplatila nájemné ve výši 88.200,- Kč za měsíce červenec a srpen 2000 za nájem haly, kanceláří a sociálního zařízení v M. O. „tak, jak je to blíže popsáno v bodě 1.1.“ nájemní smlouvy ze dne 1.11.1998, a aby mu zaplatila částku 21.800,- Kč jako náklady na odstranění závad zjištěných po ukončení nájmu najaté nemovitosti.

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 16.7.2001 č.j. Ncp 1031/2001-15 rozhodl že k projednání a rozhodnutí této věci v prvním stupni jsou věcně příslušné okresní soudy a že po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Okresnímu soudu Praha – západ.

Žalobce navrhl, aby věc byla přikázána „s přihlédnutím k hospodárnosti řízení“ Okresnímu soudu v Ostravě „vzhledem ke změně sídla žalované na adresu O.

Žalovaná uvedla, že s návrhem na delegaci věci nesouhlasí, neboť sice změnila své sídlo, „avšak organizační složka – provozovna žalované, ve které jsou veškeré doklady k předmětné věci, zůstává i nadále na adrese J.“, a že „právní zástupce žalované, který ji od začátku sporu zastupuje, sídlí v P.“.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. může být přikázána věc jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. představují takové okolnosti, které umožňují hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než příslušným soudem.

V předmětné věci z obsahu spisu vyplývá, že žalobce, který má své sídlo v O., uplatňuje nároky na peněžitá plnění v souvislosti s pronájmem nemovitosti v O., a že v O. má v současné době sídlo i žalovaná. Za tohoto stavu nelze dovozovat, že by projednání věci u Okresního soudu Praha – západ jen z toho důvodu, že v obvodu tohoto soudu mají být archivovány „doklady k předmětné věci“ a že zde má sídlo zástupce žalované (zatímco sídlo zástupce žalobce je v O.), bylo v zájmu důkladnějšího, po skutkové stránce spolehlivějšího a zejména hospodárnějšího a rychlejšího projednání věci.

Nejvyšší soud České republiky proto návrhu žalobce, aby věc byla podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. přikázána Okresnímu soudu v Ostravě, vyhověl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. září 2002

JUDr. Zdeněk Novotný,v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru