Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Nd 182/2017Usnesení NS ze dne 27.06.2017

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:21.ND.182.2017.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 1 o. s. ř.

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

21 Nd 182/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Zdeňka Novotného v exekuční věci oprávněné České republiky – Okresního soudu v Chomutově, Na Příkopech č. 663, IČO 00024848, proti povinnému P. H., pro 9 800 Kč, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 EXE 5359/2016, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 EXE 5359/2016, projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově.

Odůvodnění:

Soudní exekutor JUDr. Ivo Erbert se sídlem exekutorského úřadu v Praze - východ podal dne 11. 1. 2016 u Okresního soudu v Chomutově spolu s exekučním návrhem oprávněné ze dne 11. 12. 2015 žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněné v celkové výši 9 800 Kč podle pravomocných a vykonatelných usnesení Okresního soudu v Chomutově ze dne 5. 12. 2013 č. j. 25 T 222/2013-116 a ze dne 24. 9. 2015 č. j. 2 T 49/2014-207.

Okresní soud v Chomutově usnesením ze dne 26. 4. 2017 č. j. 26 EXE 5359/2016-14 vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že „po uplynutí odvolací lhůty oprávněné bude věc postoupena Nejvyššímu soudu České republiky k určení místní příslušnosti“. V odůvodnění uvedl, že „lustrací v Centrální evidenci obyvatel a Informačním systému základních registrů“ bylo zjištěno, že povinný není občanem České republiky, že podle sdělení Ministerstva vnitra České republiky nemá povinný na území České republiky povolen žádný druh pobytu a že oprávněná, která nemá žádné informace o současném pobytu povinného, „trvá“ na nařízení exekuce, a dospěl k závěru, že „za dané situace“ nelze místní příslušnost exekučního soudu určit.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 věty první a druhé o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný; pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Okresním soudem v Chomutově (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, rozhodl, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově, u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce a který ve věci vydal exekuční tituly a provedl v ní prvotní úkony.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. června 2017

JUDr. Jiří Doležílek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru