Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Nd 177/2014Usnesení NS ze dne 11.06.2014

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2014:21.ND.177.2014.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 1 a 3 o. s. ř.

§ 105 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

21 Nd 177/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Olgy Puškinové v exekuční věci oprávněného Města Žďár nad Sázavou, se sídlem městského úřadu ve Žďáru nad Sázavou, Žižkova č. 227/1, IČO 002 95 841, proti povinnému P. G., pro 600 Kč, vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 13 EXE 1/2014, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 13 EXE 1/2014, projedná a rozhodne Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou.

Odůvodnění:

Soudní exekutor JUDr. Rober Pazák podal u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou žádost o nařízení exekuce a o pověření společně s návrhem oprávněného ze dne 28.11.2012 na nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněného v celkové výši 600,- Kč, a to na základě pravomocného a vykonatelného pokutového bloku č.j. DA 595787 vydaného Městskou policií města Žďáru nad Sázavou dne 19.4.2008 a na základě pravomocného a vykonatelného pokutového bloku č.j. 89704 vydaného Městskou policií města Žďáru nad Sázavou dne 25.4.2008.

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou usnesením ze dne 7.4.2014, č.j. 13 EXE 1/2014 - 28, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., protože povinný má bydliště ve Slovenské republice a na území České republiky je hlášen k pobytu na adrese, kde se dle šetření provedeného Policií ČR již nezdržuje.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Okresním soudem ve Žďáru nad Sázavou (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, rozhodl, že věc projedná a rozhodne Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou, v jehož obvodu byl povinný naposledy hlášen k pobytu na území České republiky a u něhož bylo řízení zahájeno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. června 2014

JUDr. Zdeněk Novotný

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru