Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Nd 153/2013Usnesení NS ze dne 11.07.2013

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:21.ND.153.2013.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

21 Nd 153/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Ljubomíra Drápala v exekuční věci oprávněné L. M., zastoupené M. M., jako obecným zmocněncem, proti povinnému P. K., pro 33.000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 41 EXE 1312/2012, takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 41 EXE 1312/2012, projedná a rozhodne Okresní soud Brno–venkov.

Odůvodnění:

Exekutor JUDr. Lubomír Zálešák podal u Okresního soudu v Břeclavi spolu s návrhem na nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 33.000,- Kč podle pravomocného a vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Hodoníně ze dne 1. 2. 2012 č. j. 1 T 202/2011-2325 žádost o pověření k provedení této exekuce. Návrh na nařízení exekuce byl doručen dne 13. 7. 2012 Exekutorskému úřadu Brno–venkov.

Okresní soud v Břeclavi usnesením ze dne 19. 11. 2012 č. j. 41 EXE 1312/2012-32 vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že „po marném uplynutí lhůty k podání odvolání oprávněným bude věc předložena dle § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu České republiky“. Dospěl k závěru, že nařízení exekuce na základě „rozhodčího nálezu“ (správně rozsudku Okresního soudu v Hodoníně ze dne 1. 2. 2012 č. j. 1 T 202/2011-2325) je v pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti nelze zjistit, neboť povinný má trvalé bydliště ve Slovenské republice a „na území České republiky adresu nemá".

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Okresním soudem v Břeclavi (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, rozhodl, že věc projedná a rozhodne Okresní soud Brno–venkov, v jehož obvodu má oprávněná bydliště a který sídlí v Brně, kde má své sídlo i exekutor JUDr. Lubomír Zálešák, který má být pověřen provedením navrhované exekuce.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. července 2013

JUDr. Jiří Doležílek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru