Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Nd 124/2014Usnesení NS ze dne 29.05.2014

HeslaPřikázání věci (delegace)
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2014:21.ND.124.2014.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

21 Nd 124/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Ljubomíra Drápala v exekuční věci oprávněného M. P., zastoupeného JUDr. Jarmilou Koudelovou, advokátkou se sídlem v Uherském Brodě, Babí louka č. 2503, proti povinnému STAY ACTIVE INC. se sídlem Second Floor, Capital 1312, Victoria, Mahé, Seychelská republika, pro 9.460,- Kč, vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 4 EXE 138/2014, takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 4 EXE 138/2014, projedná a rozhodne Okresní soud v Uherském Hradišti.

Odůvodnění:

Exekutor Mgr. Jan Svoboda se sídlem exekutorského úřadu v Olomouci podal dne 27. 2. 2014 u Okresního soudu v Uherském Hradišti spolu s exekučním návrhem oprávněného ze dne 17. 2. 2014 žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněného ve výši 9.460,- Kč podle pravomocného a vykonatelného usnesení Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 13. 6. 2012 č. j. 314 EC 42/2011-29.

Okresní soud v Břeclavi usnesením ze dne 10. 3. 2014 č. j. 4 EXE 138/2014-10 vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že „po uplynutí lhůty k podání odvolání oprávněným bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne“. Dospěl k závěru, že věcně příslušným je okresní soud, že však podmínky místní příslušnosti nelze zjistit, neboť povinný nemá sídlo v České republice a skutečnost, zda má na území České republiky majetek, „vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci prováděné exekuce“.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Okresním soudem v Uherském Hradišti (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, rozhodl, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Uherském Hradišti, v jehož obvodu má oprávněný bydliště a u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. května 2014

JUDr. Jiří Doležílek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru