Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Nd 112/2017Usnesení NS ze dne 20.04.2017

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:21.ND.112.2017.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.

§ 105 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

21 Nd 112/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. v exekuční věci oprávněné České průmyslové zdravotní pojišťovny se sídlem v Ostravě – Vítkovicích, Jeremenkova č. 161/11, IČO 47672234, zastoupené JUDr. Janem Szewczykem, advokátem se sídlem v Praze 1, Kaprova č. 15/11, proti povinnému M. V., pro 59.068,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 51 EXE 13207/2015, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 51 EXE 13207/2015, projedná a rozhodne Okresní soudu v Ostravě.

Odůvodnění:

Soudní exekutorka Mgr. Lucie Valentová, Exekutorský úřad Brno-město, podala dne 30. 11. 2015 u Okresního soudu v Ostravě spolu s exekučním návrhem oprávněné ze dne 11. 11. 2015 žádost o pověření a nařízení exekuce pro vymožení pohledávky oprávněné.

Okresní soud v Ostravě usnesením ze dne 5. 1. 2017, č. j. 51 EXE 13207/2015-68 ve znění usnesení ze dne 1. 2. 2017, č. j. 51 EXE 13207/2015-71, vyslovil ve smyslu ustanovení § 105 o. s. ř. svou místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne. V odůvodnění uvedl, že „dle lustrace v informačním systému základních registrů bylo zjištěno, že platnost pobytu povinného na adrese O. byla od 4. 6. 2014 do 30. 6. 2014, že Ministerstvo vnitra, Odbor azylové a migrační politiky sdělilo, že cizinec má povolen trvalý pobyt občana EU od 17. 1. 2002 a v evidenci uvádí výše uvedenou adresu, že podle vyjádření Okresního soudu v Banské Bystrici je povinný od 18. 3. 2014 přihlášen k trvalému pobytu v obci M.-R., a že dále bylo zjištěno, že od 18. 9. 2016 je povinný ve výkonu vazby Věznice O.“.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 občanského soudního řádu jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 občanského soudního řádu vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek uvedených v ustanovení § 11 odst. 3 občanského soudního řádu předloží Nejvyššímu soudu.

Nejvyšší soud v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněném pod č. 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, vyložil a odůvodnil právní názor, že je-li Nejvyšší soud žádán o určení místně příslušného soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 občanského soudního řádu na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Nejvyššímu soudu za účelem určení místně příslušného soudu, Nejvyšší soud určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (aniž je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci.

Nejvyšší soud České republiky, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud v Ostravě, u nějž byla žádost o pověření exekutorky a nařízení exekuce na majetek povinného podána, a který ve věci provedl prvotní úkony.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 20. dubna 2017

JUDr. Mojmír Putna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru