Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Nd 109/2017Usnesení NS ze dne 03.04.2017

HeslaPříslušnost soudu místní
Exekuce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:21.ND.109.2017.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 1 o. s. ř.

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

21 Nd 109/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Mojmíra Putny a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. v exekuční věci oprávněné Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem v Praze 5, náměstí Junkových č. 2808/2, IČO 257 88 001, zastoupené Mgr. Markem Lošanem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Florenci č. 2116/15, proti povinné D. K., pro 2.178,70 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 209/2017, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc, vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 209/2017, projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

Soudní exekutor Mgr. Marcel Kubis podal u Obvodního soudu pro Prahu 5 žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinné pro vymožení pohledávky oprávněné v celkové výši 2.178,70 Kč s příslušenstvím, a to na základě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu, odboru pro východočeskou oblast, č. j. ČTÚ-36 362/2016-636/IX., vyř. – NoL, ze dne 20.9.2016.

Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 16.2.2017, č.j. 49 EXE 209/2017 - 17, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř., protože nelze zjistit podmínky místní příslušnosti. Z provedených šetření soud dospěl k závěru, že povinná není zapsána v centrální evidenci obyvatel ČR, ani v živnostenském rejstříku a na území ČR nikdy neměla jako cizinka povolen žádný druh pobytu dle zákona o pobytu cizinců na území ČR.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o.s.ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Obvodním soudem pro Prahu 5 (§ 105 odst. 2 o.s.ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti a k sídlu oprávněné, rozhodl, že věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5, u něhož bylo řízení zahájeno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. dubna 2017

JUDr. Zdeněk Novotný

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru