Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 956/2015Usnesení NS ze dne 02.07.2015

HeslaDovolací důvody
Přípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.956.2015.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 písm. věty první) o. s. ř.

§ 241a odst. 1 o. s. ř.

§ 241a odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 956/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Romanem Fialou ve věci žalobkyně B. T., zastoupené JUDr. Janou Zejdovou, advokátkou se sídlem v České Lípě, Železničářská č. 2695, proti žalovaným 1) A. P., zastoupenému JUDr. Jindřichem Budilem, advokátem se sídlem ve Voticích, Pražská č. 146, 2) M. O. a 3) P. P., o nejasné podání žalobkyně označené jako „návrh na obnovu řízení na základě nových skutečností“, vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 14 C 239/2012, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 26. srpna 2014, č. j. 24 Co 332/2014-367, takto:

I. Dovolání žalobkyně se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 26.8.2014, č.j. 24 Co 332/2014-367, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť jednak neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o.s.ř.), jednak v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř., a v dovolacím řízení tedy nelze pro uvedené nedostatky pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. července 2015

JUDr. Roman Fiala

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru