Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 915/2001Usnesení NS ze dne 20.09.2001

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2001:21.CDO.915.2001.1

přidejte vlastní popisek

21 Cdo 915/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného Ing. A. O. proti povinnému E. V., pro 2.251,- Sk přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu, vedené u Okresního soudu v Jeseníku pod sp. zn. E 821/97, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 26. 2. 1999, č.j. 40 Co 9/99-17, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Oprávněný podal včas dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 26. 2. 1999, č.j. 40 Co 9/99-17, jímž bylo potvrzeno usnesení ze dne 4. 11. 1998, č.j. E 821/97-12, kterým Okresní soud v Jeseníku „podle ustanovení § 43 odst. 2 o.s.ř.\" zastavil řízení a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Jelikož při podání dovolání nebyl oprávněný zastoupen advokátem, soud prvního stupně jej usnesením ze dne 20. 12. 2000, č.j. E 821/97-32, doručeným dne 16. 2. 2001, vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení do šesti týdnů od doručení usnesení odstranil (tím, že si zvolí zástupcem advokáta, tj. osobu zapsanou v seznamu vedeném Českou advokátní komorou, srov. § 4 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů).

Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2000 (srov. část dvanáctou, hlavu I, bod 17. zákona č. 30/2000 Sb.), musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám, nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná; v takovém případě musí být i dovolání advokátem sepsáno (§ 241 odst. 2 věta druhá o.s.ř.).

Zastoupení dovolatele advokátem ze spisu nevyplývá (JUDr. I. S., komerční právník se sídlem v M., V. 3, podmínku zápisu do seznamu advokátů nesplňuje); dovolatel pak nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ač k tomu byl řádně vyzván a o následcích nesplnění této podmínky poučen.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vydání meritorního rozhodnutí (§ 241 odst. 1 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu prvního stupně nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 ve spojení s § 243c o.s.ř. zastavil.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, povinnému však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 4 věty první o.s.ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. září 2001

JUDr. Pavel Krbek, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru