Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 881/2017Usnesení NS ze dne 21.05.2019

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:21.CDO.881.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 881/2017-358

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a soudců JUDr. Mojmíra Putny a JUDr. Jiřího Doležílka v právní věci žalobkyně První moravské realitní spol. s r. o., se sídlem v Ostravě, Poštovní č. 1749/17, IČO 447 41 103, zastoupené JUDr. Radkem Hudečkem, advokátem se sídlem v Ostravě, Poděbradova č. 1243/7, proti žalovaným 1) M. K., narozenému dne XY, bytem v XY, zastoupenému JUDr. Alexanderem Királym, Ph.D., advokátem se sídlem v Ostravě, Ludvíka Podéště č. 1883/5, a 2) J. K., narozené dne XY, bytem v XY, zastoupené Mgr. Romanem Krakovkou, advokátem se sídlem v Ostravě, Pivovarská č. 1504/8, o zaplacení 1 549 279,70 Kč s příslušenstvím a o určení, že nemovitosti nejsou zatíženy zástavním právem, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 21 C 240/2007, o dovolání žalovaného 1) proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. března 2016 č. j. 11 Co 419/2015-310 opravenému usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. května 2016 č. j. 11 Co 419/2015-322, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaný 1) je povinen zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení 12 463 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Radka Hudečka, advokáta se sídlem v Ostravě, Poděbradova č. 1243/7; ve vztahu mezi žalovaným 1) a žalovanou 2) žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalovaného 1) proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 3. 2016 č. j. 11 Co 419/2015-310 opravenému usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 5. 2016 č. j. 11 Co 419/2015-322 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.), a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat; k vymezení přípustnosti dovolání srov. například právní názor vyslovený v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 8. 2013 sp. zn. 29 NSČR 55/2013, které bylo uveřejněno pod č. 116 v časopise Soudní judikatura, roč. 2014 nebo v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 8. 2013 sp. zn. 29 Cdo 2488/2013 anebo v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, které bylo uveřejněno pod č. 4 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2014.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. 5. 2019

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru