Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 816/2017Usnesení NS ze dne 05.05.2017

HeslaPřípustnost dovolání
Pracovní úraz
Náklady řízení
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:21.CDO.816.2017.1
Dotčené předpisy

§ 237 o. s. ř.

§ 243c odst. 1 věta první o. s. ř.

§ 150 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 816/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Mojmíra Putny a JUDr. Jiřího Doležílka v právní věci žalobce Ing. J. P., zastoupeného JUDr. Karlem Seidlem, Ph.D., advokátem se sídlem v Karlovým Varech, Jiráskova č. 1343/2, proti žalované SBA - Expert, a.s., se sídlem v Praze 10, Vinohradská č. 3216/165, IČO 267 65 616, zastoupené JUDr. Petrem Fotulem, advokátem se sídlem v Pardubicích, Smilova č. 431, o odškodnění pracovního úrazu, za účasti Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem v Praze 8, Pobřežní č. 665/21, IČO 471 16 617, zastoupené JUDr. Pavlem Roubalem, advokátem se sídlem v Plzni, Mikulášská č. 455/9, jako vedlejšího účastníka na straně žalované, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 43 C 46/2016, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 31. října 2016 č.j. 61 Co 156/2016-120, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit vedlejšímu účastníku na straně žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.388 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Pavla Roubala, advokáta se sídlem v Plzni, Mikulášská č. 455/9.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 31.10.2016 č.j. 61 Co 156/2016-120 není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (k účelnosti zastoupení srov. odvolacím soudem uváděné usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23.4.2014 sp. zn. 25 Cdo 644/2014, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 9, roč. 94, srov. též právní názor vyjádřený v odůvodnění usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 14.7.2014 sp. zn. IV. ÚS 1606/14; k úspěchu ve věci jako základní zásadě ovládající rozhodování o náhradě nákladů řízení srov. např. právní názor vyjádřený v odůvodnění nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 5.11.2008 sp. zn. I. ÚS 2862/07, publikovaný ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu pod č. 307; k hlediskům použití § 150 o.s.ř. srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1.12.2015 sp. zn. 21 Cdo 200/2015 a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26.8.2015 sp. zn. 21 Cdo 1016/2014; k otázce, že ustanovení § 150 o.s.ř. neslouží ke zmírňování majetkových rozdílů mezi stranami, srov. např. právní názor vyjádřený v odůvodnění nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 5.11.2008 sp. zn. I. ÚS 2862/07, publikovaný ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu pod č. 307) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobce podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věty druhé o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. května 2017

JUDr. Zdeněk Novotný

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru