Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 789/2021Usnesení NS ze dne 30.03.2021

HeslaZastoupení povinné [ Zastoupení ]
Zastavení řízení
Podmínky řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:21.CDO.789.2021.1
Dotčené předpisy

§ 241 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 243c odst. 3 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 241b odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 243f odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 104 o...

více

přidejte vlastní popisek

21 Cdo 789/2021-46

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Malým v právní věci žalobce G. D., narozeného dne XY, bytem v XY, proti žalovaným 1) Fakultní nemocnici Ostrava se sídlem v Ostravě – Porubě, 17. listopadu č. 1790/5, IČO 00843989, 2) Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem úřadu v Ostravě, 28. října č. 2771/117, o „správní žalobě ve věci neuznání nemoci z povolání“, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 38 C 9/2019, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. února 2020, č. j. 71 Co 41/2020-23, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 2. 2020, č. j. 71 Co 41/2020-23, bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Opavě ze dne 23. 12. 2019, č. j. 38 C 9/2019-8, kterým tento soud řízení zastavil, neboť shledal nedostatek věcné příslušnosti, a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání.

Žalobce, který je fyzickou osobou, nebyl při podání dovolání proti usnesení odvolacího soudu zastoupen advokátem, dovolání nebylo advokátem sepsáno a nebylo prokázáno (a ani tvrzeno), že by žalobce měl právnické vzdělání [§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“)].

Žalobce byl k odstranění nedostatku povinného zastoupení vyzván usnesením Okresního soudu v Opavě ze dne 11. 5. 2020, č. j. 38 C 9/2019-34, které mu bylo doručeno dne 19. 5. 2020. Na toto poučení žalobce reagoval přípisem ze dne 26. 5. 2020, ve kterém sdělil, že „odmítá zvolení zástupce z řad advokátů…chce si své zájmy chránit sám“. Soud prvního stupně opětovně žalobce poučil o povinném zastoupení, nemá-li dovolatel právnické vzdělání, přípisem ze dne 28. 5. 2020, na který již žalobce nereagoval. Protože žalobce tento nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o. s. ř. neodstranil, ačkoliv byl o důsledcích své nečinnosti poučen, předseda senátu Nejvyššího soudu České republiky řízení o dovolání žalobce – aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi – podle ustanovení § 243c odst. 3 věty třetí, § 241b odst. 2, § 104 odst. 2 věty třetí a § 243f odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. 3. 2021

JUDr. Pavel Malý

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru