Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 771/2020Usnesení NS ze dne 07.04.2020

HeslaOdklad vykonatelnosti
Odklad právní moci
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:21.CDO.771.2020.1
Dotčené předpisy

§ 243 písm. a) o. s. ř.

§ 243 písm. b) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 771/2020-350

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Marka Cigánka a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobkyně A. A., narozené dne XY, bytem XY, zastoupené Mgr. Michalem Davidem, advokátem se sídlem v Praze 4, K Dolům č. 1924/42, proti žalovanému NsA - Na Slupi 6, s. r. o. se sídlem v Praze 2 – Novém Městě, Na Slupi č. 448/6, IČO 49678779, zastoupenému Mgr. Hugem Hrubým, advokátem se sídlem v Praze, Bryksova č. 939/37, o 354 310 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 43 C 127/2017, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. srpna 2019 č. j. 30 Co 215/2019-190, takto:

I. Odkládá se až do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném v této věci vykonatelnost rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. srpna 2019 č. j. 30 Co 215/2019-190 ve výroku II, kterým byla žalobkyni uložena povinnost zaplatit žalovanému na náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů 98 036 Kč k rukám advokáta Mgr. Huga Hrubého.

II. Návrh žalobkyně na odklad právní moci rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. srpna 2019 č. j. 30 Co 215/2019-190 se zamítá.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že by neprodleným výkonem rozhodnutí (exekucí) napadeného rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. 8. 2019 č. j. 30 Co 215/2019-190 ve výroku II, kterým byla žalobkyni uložena povinnost zaplatit žalovanému (jenž se nachází v procesu reorganizace v rámci insolvenčního řízení) na náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů 98 036 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám advokáta Mgr. Huga Hrubého, hrozila dovolatelce závažná újma, Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 243 písm. a) o. s. ř. odložil vykonatelnost rozhodnutí městského soudu ve výroku II.

Návrh žalobkyně na odklad právní moci rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. srpna 2019 č. j. 30 Co 215/2019-190 dovolací soud zamítl, neboť nebylo osvědčeno, že by v důsledku právní moci výroku I tohoto rozsudku, jímž byl změněn rozsudek obvodního soudu ve výroku o věci samé tak, že se žaloba o zaplacení 354 310 Kč s příslušenstvím zamítá, byla dovolatelka závažně ohrožena ve svých právech (tím, že by – jak se dovolatelka „domnívá“ – došlo ke změně reorganizačního plánu žalovaného, týkající se částky vyčleněné na uspokojení žalované pohledávky) ve smyslu ustanovení § 243 písm. b) o. s. ř.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. 4. 2020

JUDr. Jiří Doležílek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru