Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 737/2010Usnesení NS ze dne 15.03.2011

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2011:21.CDO.737.2010.1
Dotčené předpisy

§ 237 o. s. ř.

§ 238 o. s. ř.

§ 238a o. s. ř.

§ 239 odst. 2 písm. a) o. s. ř.

§ 243b odst. 5 věta první o. s. ř.

§ 218 písm. c) o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

III. ÚS 1793/11 ze dne 13.10.2011 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. Jiří Mucha


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 737/2010

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Romana Fialy v právní věci žalobkyně Mgr. D. K., proti žalovanému Ing. P. K., zastoupenému JUDr. Melánií Pyszkovou advokátkou se sídlem v Havířově - Městě, U Stromovky č. 11, o výživné manželky, vedené u Okresního soudu v Karviné - pobočky v Havířově pod sp. zn. 106 C 64/2007, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 1. října 2009, č. j. 56 Co 221/2009-192, takto:

I. Dovolání žalobkyně se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 1. 10. 2009, č. j. 56 Co 221/2009-192, jímž bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Karviné-pobočky v Havířově ze dne 24. 4. 2009, č. j. 106 C 64/2007-167, kterým bylo podle ustanovení § 104 odst. 1 věty první o. s. ř. zastaveno řízení o návrhu žalobkyně na ustanovení zástupce pro řízení z řad advokátů (pro překážku věci rozsouzené), není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť usnesením odvolacího soudu nebylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně, kterým by bylo rozhodnuto ve věci samé, nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 238, § 238a a § 239 o. s. ř., protože usnesením soudu prvního stupně nebylo rozhodnuto ve věcech, které jsou taxativně vyjmenovány v ustanoveních § 238 a § 238a o. s. ř., a nejde rovněž o žádný z případů procesních rozhodnutí uvedených v ustanovení § 239 o. s. ř.; přípustnost dovolání nelze důvodně dovozovat ani z ustanovení § 239 odst. 2 písm. a) o. s. ř., neboť podle tohoto ustanovení lze podat dovolání jen tehdy, bylo-li potvrzeno takové usnesení soudu prvního stupně o zastavení řízení podle ustanovení § 104 odst. 1 o. s. ř., jehož důsledkem je skončení řízení před soudem (srov. § 114 odst. 2 o. s. ř.), nikoliv - jako tomu bylo v posuzovaném případě - potvrdil-li odvolací soud usnesení soudu prvního stupně o zastavení řízení o „návrhu žalované na ustanovení zástupce pro řízení z řad advokátů“ vydané v řízení o stanovení výživného manželky.

Na přípustnost dovolání nelze usuzovat ani z poučení obsaženého v závěru písemného vyhotovení usnesení odvolacího soudu. Není-li totiž dovolání skutečně přípustné podle ustanovení § 237 až 239 o. s. ř., nesprávné poučení soudu o tom, že dovolání je přípustné, samo o sobě přípustnost dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu nemůže založit.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) proto dovolání žalobkyně podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. – aniž by se mohl věcí dále zabývat - odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 věty první o. s. ř., neboť žalobkyně s ohledem na výsledek řízení na náhradu svých nákladů nemá právo a žalovanému v dovolacím řízení žádné účelně vynaložené náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. března 2011

JUDr. Mojmír Putna, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru