Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 707/2012Usnesení NS ze dne 29.11.2012

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2012:21.CDO.707.2012.1
Dotčené předpisy

§ 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř.

§ 243b odst. 5 věta první o. s. ř.

§ 218 písm. c) o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

IV. ÚS 2394/14
soudce zpravodaj JUDr. Vladimír Sládeček


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 707/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobkyně B. K., zastoupené JUDr. Vladimírem Faranou, advokátem se sídlem v Orlové-Lutyni, Masarykova tř. č. 752, proti žalovanému SMO, městské akciové společnosti Orlová se sídlem v Orlové-Lutyni, Okružní č. 988, IČO 60793163, zastoupenému Mgr. Davidem Jüngerem, advokátem se sídlem v Ostravě-Mariánských Horách, tř. 28. října č. 219/438, o 50.000,- Kč s úrokem z prodlení, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 24 C 114/2009, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. srpna 2011, č. j. 16 Co 190/2011-76, takto:

I. Dovolání žalovaného se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. 8. 2011, č. j. 16 Co 190/2011-76, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Karviné ze dne 27. 1. 2011, č. j. 24 C 114/2009-55, ve věci samé [ve výroku, jímž bylo žalovanému uloženo, aby zaplatil žalobkyni 50.000,- Kč s tam specifikovaným úrokem z prodlení], není - jak je nepochybné z ustanovení § 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř. - přípustné; dovoláním dotčeným výrokem rozsudku odvolacího soudu bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč.

Protože dovolání žalovaného směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný [i kdyby mělo mít po právní stránce zásadní význam ve smyslu ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) a § 237 odst. 3 o. s. ř.], Nejvyšší soud České republiky je - aniž by se mohl věcí dále zabývat - podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o. s. ř., neboť žalovaný s ohledem na výsledek řízení na náhradu svých nákladů nemá právo a žalobkyni v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. listopadu 2012

JUDr. Mojmír Putna, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru