Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 612/2013Usnesení NS ze dne 20.11.2013

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:21.CDO.612.2013.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 612/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce L. S., zastoupeného JUDr. Danielou Trávníčkovou, advokátkou se sídlem v Blansku, Svitavská č. 1018/1, proti žalované ARGONA, a.s. se sídlem v Boskovicích, U Templu č. 378/8, IČO 26313049, zastoupené JUDr. Petrem Procházkou, advokátem se sídlem v Brně, náměstí Svobody č. 77/12, o 208.500,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Blansku pod sp. zn. 11 C 48/2010, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 26. září 2012 č.j. 49 Co 206/2011-104, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení 11.858,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Petra Procházky, advokáta se sídlem v Brně, náměstí Svobody č. 12.

Stručné odůvodnění(§ 243c odst. 2 občanského soudního řádu):

Dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 26.9.2012 č.j. 49 Co 206/2011-104 ve výroku, jímž byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Blansku ze dne 22.2.2011 č.j. 11 C 48/2010-55, kterým byla zamítnuta žaloba o zaplacení 208.500,- Kč s úroky z prodlení, jímž byl změněn rozsudek Okresního soudu v Blansku ze dne 22.2.2011 č.j. 11 C 48/2010-55 tak, že žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů řízení před soudem prvního stupně 12.826,- Kč k rukám advokáta JUDr. Petra Procházky, a jímž bylo rozhodnuto, že žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů odvolacího řízení 12.621,- Kč k rukám advokáta JUDr. Petra Procházky, není ve věci samé přípustné podle ustanovení § 237 odst.1 písm. b) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád [ve znění účinném do 31.12.2012, neboť dovoláním je napaden rozsudek odvolacího soudu, který byl vydán přede dnem 1.1.2013 (srov. Čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony) - dále jen "o.s.ř."] a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 237 odst.1 písm. c) o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou judikaturou soudů (srov. například právní názory vyjádřené v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 11.4.2002 sp. zn. 21 Cdo 1276/2001, který byl uveřejněn pod č. 132 v časopise Soudní judikatura, roč. 2002, v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 7.7.2010 sp. zn. 21 Cdo 2362/2009, které bylo uveřejněno pod č. 84 v časopise Soudní judikatura, roč. 2011, nebo v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 28.11.2012 sp. zn. 21 Cdo 2/2012), na níž nemá dovolací soud důvod cokoliv měnit, a nemá tedy z pohledu uplatněných dovolacích důvodů po právní stránce zásadní význam. Nejvyšší soud proto dovolání žalobce podle ustanovení § 243b odst.5 věty první a § 218 písm.c) o.s.ř. odmítl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř., neboť dovolání žalobce bylo odmítnuto a žalobce je proto povinen nahradit žalované náklady potřebné k uplatňování práva.

Při rozhodování o výši náhrady nákladů řízení dovolací soud přihlédl k tomu, že výše odměny má být určena podle sazeb stanovených paušálně pro řízení v jednom stupni zvláštním právním předpisem (§ 151 odst. 2 část věty první před středníkem o.s.ř.), neboť nejde o přiznání náhrady nákladů řízení podle ustanovení § 147 nebo 149 odst. 2 o.s.ř. a ani okolnosti případu v projednávané věci neodůvodňují, aby bylo postupováno podle ustanovení zvláštního právního předpisu o mimosmluvní odměně (§ 151 odst. 2 část věty první za středníkem o.s.ř.). Vyhláška č. 484/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), která upravovala sazby odměny advokáta stanovené paušálně pro řízení v jednom stupni, však byla nálezem Ústavního soudu ze dne 17.4.2013 č. 116/2013 Sb. dnem 7.5.2013 zrušena. Nejvyšší soud České republiky za této situace určil pro účely náhrady nákladů dovolacího řízení paušální sazbu odměny pro řízení v jednom stupni s přihlédnutím k povaze a okolnostem projednávané věci a ke složitosti (obtížnosti) právní služby poskytnuté advokátem ve výši 9.500,- Kč. Kromě této paušální sazby odměny advokáta vznikly žalované náklady spočívající v paušální částce náhrady výdajů ve výši 300,- Kč (srov. § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Vzhledem k tomu, že zástupce žalované advokát JUDr. Petr Procházka osvědčil, že je plátcem daně z přidané hodnoty, náleží k nákladům, které žalované za dovolacího řízení vznikly, rovněž náhrada za daň z přidané hodnoty ve výši 2.058,- Kč (§ 137 odst. 3, § 151 odst. 2 věta druhá o.s.ř.). Žalobce je povinen náhradu nákladů dovolacího řízení v celkové výši 11.858,- Kč žalované zaplatit k rukám advokáta, který žalovanou v tomto řízení zastupoval (§ 149 odst. 1 o.s.ř.), do 3 dnů od právní moci usnesení (§ 160 odst. 1 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. listopadu 2013

JUDr. Ljubomír Drápal

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru