Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 607/2015Usnesení NS ze dne 11.03.2015

HeslaPřípustnost dovolání
Pracovněprávní vztahy
Náhrada škody zaměstnancem
Promlčení
Úmysl
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.607.2015.1
Dotčené předpisy

§ 237 o. s. ř.

§ 243c odst. 1 věta první o. s. ř.

§ 263 odst. 3 předpisu č. 65/1965 Sb.

Podána ústavní stížnost

II. ÚS 1447/15 ze dne 31.01.2017 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. Radovan Suchánek


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 607/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. v právní věci žalobkyně ZEVOS, a.s., se sídlem v Uherském Hradišti, Nádražní č. 25, IČO 469 72 501, zastoupené Mgr. Františkem Kelem, advokátem se sídlem v Kroměříži, Kovářská č. 126, proti žalovaným 1) Ing. P. H., zastoupenému JUDr. Marií Šupkovou, advokátkou se sídlem v Uherském Hradišti, Svatojiřské nábřeží č. 1208, 2) J. F., 3) B. Š., žalovaní 2) a 3) zastoupeni JUDr. Hanou Salaquardovou, advokátkou se sídlem v Uherském Hradišti, Kollárova č. 500, o náhradu škody ve výši 987.612,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 6 C 133/2001, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 22. července 2014 č. j. 60 Co 213/2014-713, takto:

I. Dovolání žalobkyně se odmítá.

II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalovaným 2) a 3) na náhradě nákladů dovolacího řízení společně a nerozdílně 18.720,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Hany Salaquardové, advokátky se sídlem v Uherském Hradišti, Kollárova č. 500.

(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):Stručné odůvodnění

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 22.7.2014 č.j. 60 Co 213/2014-713 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř. (dovolatelka zpochybňuje skutková zjištění, na nichž odvolací soud založil svůj závěr o tom, že žalobkyní uplatněný nárok na náhradu škody nebyl uplatněn v objektivní tříleté promlčecí době, neboť nebylo prokázáno, že by žalovaní způsobili škodu úmyslně, a že nárok žalobkyně na náhradu škody není tedy důvodný), a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobkyně podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. března 2015

JUDr. Zdeněk Novotný

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru