Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 5513/2016Usnesení NS ze dne 03.04.2017

HeslaPřípustnost dovolání
Poplatky soudní
Změna poměrů
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:21.CDO.5513.2016.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 věta první o. s. ř.

§ 237 o. s. ř.

§ 138 odst. 1 o. s. ř.

§ 11 předpisu č. 121/2008 Sb.


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 5513/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce M. K., zastoupeného Mgr. Bc. Pavlem Kozelkou, advokátem se sídlem v Písku, Velké náměstí č. 7/12, proti žalované Faurecii Components Písek, s.r.o. se sídlem v Písku, Průmyslová č. 466, IČO 261 05 314, zastoupené JUDr. Natašou Randlovou, advokátkou se sídlem v Praze 4, Budějovická č. 1550/15a, o 6.146,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Písku pod sp. zn. 6 C 228/2016 (původně pod sp. zn. EPR 20445/2016), o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 22. srpna 2016 č.j. 19 Co 1563/2016-16 (původně č.j. EPR 20445/2016-35), takto:

Dovolání žalobce se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243 odst. 3 o.s.ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 22. 8. 2016 č.j. 19 Co 1563/2016-16 (EPR 20445/2016-35) podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř. (dovolatel namítá, že při zjišťování skutkového podkladu pro rozhodnutí o osvobození od soudního poplatku odvolací soud nepřihlédl ke všem rozhodným skutečnostem, že „namísto konkrétních skutkových zjištění konkrétní projednávané věci obecně paušalizoval a vůbec se nezabýval specifickými okolnostmi případu“, poukazuje na okolnosti, které jsou podle jeho názoru významné, a na tomto základě buduje odlišné právní posouzení předpokladů pro osvobození od soudních poplatků), a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Nastoluje-li dovolatel otázku, zda je mimo předsedy senátu oprávněn rozhodovat o osvobození od soudních poplatků též vyšší soudní úředník, pak dovolání ani v tomto směru není podle ustanovení§ 237 o.s.ř. přípustné, neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19.4.2016 sp. zn. 21 Cdo 754/2016, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20.8.2014 sp. zn. 30 Cdo 3001/2014), na které dovolací soud nemá důvod něm nic měnit ani po novelizaci ustanovení § 11 zákona č. 121/2008 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) k níž došlo zákonem č. 293/2013 Sb. s účinností od 1.1.2014 (srov. též právní názor vyjádřený v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14.10.2015 sp. zn. 30 Cdo 1933/2015).

Později podané (nové) žádosti žalobce o přiznání osvobození od soudních poplatků může soud vyhovět tehdy, změní-li se u něj poměry, z nichž soud vycházel v nyní posuzovaném napadeném (zamítavém) rozhodnutí (k tomu srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17.7.2013 sp. zn. 29 Cdo 1301/2013 uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek roč. 2013 pod č. 99 a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29.1.2014 sp. zn. 29 Cdo 4239/2013).

Pro řízení o přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. není dána věcná příslušnost dovolacího soudu.

Tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí; proto bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení až v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243b, § 151 odst. 1 o.s.ř.). Právní názor vyslovený v tomto usnesení je závazný (§ 243g odst. 1 část věty první za středníkem o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 3. dubna 2017

JUDr. Zdeněk Novotný

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru