Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 51/2017Usnesení NS ze dne 08.02.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:21.CDO.51.2017.1
Dotčené předpisy

čl. 241 odst. 1 o. s. ř.

čl. 241 odst. 4 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 51/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Lubomírem Ptáčkem, Ph.D., v právní věci žalobce R. Ch., proti žalovaným 1) N. K. Ch., zastoupené městem Havířov, se sídlem Magistrátu města Havířov, Svornosti č. 2, a 2) L. Ch., o popření otcovství, vedené u Okresního soudu v Karviné – pobočky v Havířově pod sp. zn. 122 Nc 1856/2014, o dovolání žalované 2) proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. května 2015 č. j. 13 Co 188/2015-53, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalované 2) proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 5. 2015, č. j. 13 Co 188/2015-53, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatelka nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

Požadavek povinného zastoupení není naplněn jen tím, že si dovolatel zvolí zástupcem advokáta, popřípadě že mu je advokát jako zástupce ustanoven rozhodnutím soudu; vzhledem k ustanovení § 241 odst. 4 o. s. ř. musí být dovolání tímto advokátem sepsáno. Zvolí-li si proto dovolatel advokáta až poté, co sám podal dovolání, popřípadě je-li mu až poté k jeho žádosti advokát ustanoven, je nezbytné ke splnění požadavku povinného zastoupení vyplývajícího z ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř., aby tento advokát podání nahradil nebo doplnil vlastním podáním nebo aby alespoň písemně, elektronickým podáním (opatřeným zaručeným elektronickým podpisem), nebo ústně do protokolu sdělil soudu, že se s dovolatelem učiněným podáním ztotožňuje; nestane-li se tak, nebylo požadavku povinného zastoupení vyhověno (srov. shodně např. závěry usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. května 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněného v časopise Soudní judikatura číslo 6, ročník 2000, pod číslem 64, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. dubna 2014, sp. zn. 32 Cdo 4204/2013, jež je, stejně jako ostatní rozhodnutí Nejvyššího soudu zde citovaná, veřejnosti dostupné na jeho webových stránkách).

Z obsahu spisu se podává, že matka je sice zastoupena advokátkou JUDr. Vandou Bielickou, která jí byla ustanovena usnesením Okresního soudu v Karviné – pobočkou v Havířově ze dne 25. 7. 2016, č. j. 122 Nc 1856/2014-120, avšak advokátka podané dovolání v zákonné lhůtě, jež uplynula dne 1. 12. 2016, nedoplnila. Podmínku povinného zastoupení proto nelze mít za splněnou.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. února 2017

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru