Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 5014/2015Usnesení NS ze dne 04.12.2015

HeslaPřípustnost dovolání
Řízení ve věcech péče o nezletilé
Předběžné opatření
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.5014.2015.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř.

§ 30 odst. 1 předpisu č. 292/2013 Sb.


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 5014/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., v právní věci navrhovatele P. B., proti odpůrci Mgr. Z. Š., advokátovi se sídlem v Rychnově nad Kněžnou, Staré náměstí č. 51, za účasti D. P., o vydání předběžného opatření, vedené u Okresního soudu v Náchodě pod sp. zn. 0 Nc 6706/2015, o dovolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 6. října 2015, č. j. 19 Co 338/2015-103, takto:

I. Dovolání navrhovatele se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 6. října 2015, č. j. 19 Co 338/2015-103 [kterým potvrdil usnesení Okresního soudu v Náchodě ze dne 7. 9. 2015, č. j. 0 Nc 6706/2015-91 (jímž bylo rozhodnuto, že „návrh prvního žalobce na vydání předběžného opatření se zamítá“ - výrok I., a že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení - výrok II.), a to ve výroku I. v tom znění, že „návrh navrhovatele na vydání předběžného opatření, kterým by bylo odpůrci uloženo zdržet se setkávání s D. P. včetně písemného, telefonického a elektronického kontaktu, se zamítá“, a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení], podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. ledna 2014 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), ve spojení se zákonem č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen „z. ř. s.“), neboť předběžné řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí bylo zahájeno dne 20. 8. 2014, odmítl, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, proti kterému dovolání není podle ustanovení § 30 odst. 1 z. ř. s. přípustné (nejedná se o žádnou z výjimek v tomto ustanovení taxativně vymezených).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. prosince 2015

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru