Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 4840/2016Usnesení NS ze dne 22.02.2017

HeslaDovolání
Zastavení řízení
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:21.CDO.4840.2016.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 4840/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Romanem Fialou ve věci dědictví po K. L., zemřelé dne 21. února 2004, za účasti 1) L. K. a 2) neznámých dědiců po zemřelém P. L., zemřelém dne 23. července 2012, zastoupených ustanoveným opatrovníkem JUDr. Olgou Preclíkovou, advokátkou se sídlem ve Zvoli, Březovská č. 498, vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 35 D 586/2004, o žalobě pro zmatečnost podané L. K. proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 28. června 2010, č. j. 73 Co 677/2009-190, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci pod sp. zn. 73 Co 677/2009, o dovolání L. K. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. června 2013, č. j. 4 Co 79/2012-137, ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 6. června 2013, č. j. 4 Co 79/2012-142, takto:

I. Řízení o dovolání L. K. se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání L. K. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6.6.2013, č.j. 4 Co 79/2012-137, ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 6.6.2013, č.j. 4 Co 79/2012-142, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31.12.2013 [(dále jen „o.s.ř.“), který je třeba pro projednání dovolání a pro rozhodnutí o něm i v současné době použít, neboť řízení bylo zahájeno přede dnem 1.1.2014 (srov. Čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony)] zastavil, neboť L. K. nebyla při podání dovolání proti usnesení odvolacího soudu zastoupena advokátem, dovolání nebylo advokátem sepsáno a nebylo prokázáno (a ani tvrzeno), že by dovolatelka měla právnické vzdělání. Dovolatelka ani přes usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 30.6.2014, č.j. 73 Co 677/2009-272, jímž byl zamítnut její návrh na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení, ani přes usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 26.8.2014, č.j. 73 Co 677/2009-278, které jí bylo doručeno dne 1.9.2014 a jímž byla opětovně vyzvána ke zvolení advokáta pro podání dovolání, neodstranila nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o.s.ř., ačkoliv byla o důsledcích své nečinnosti poučena; podmínka povinného zastoupení dovolatelky v dovolacím řízení ve smyslu ustanovení § 241 o.s.ř. tak nebyla splněna.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. února 2017

JUDr. Roman Fiala

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru