Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 4769/2016Usnesení NS ze dne 09.02.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:21.CDO.4769.2016.1
Dotčené předpisy

čl. 241 o. s. ř.

čl. 104 odst. 2 o. s. ř.

čl. 30 odst. 1 předpisu č. 292/2013 Sb.


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 4769/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobkyně E. N., proti žalovaným 1) Z. B. a 2) S. N., zastoupené statutárním městem Brno, městskou částí Brno – střed, se sídlem Úřadu městské části Brno – střed, Dominikánská č. 264/2, o určení otcovství, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 20 C 87/2011, o dovolání žalovaného 1) proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 16. února 2016 č. j. 15 Co 258/2015-151, takto:

I. Řízení o dovolání proti výroku I. rozsudku krajského soudu se zastavuje, jinak se dovolání odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalovaného 1) v části, v níž směřuje proti výroku I. rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 16. 2. 2016 č. j. 15 Co 258/2015-151, podle ustanovení § 241b odst. 2 a ustanovení § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (ustanovení § 241 o. s. ř.).

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalovaného 1) v části, v níž směřuje proti výroku II. rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 16. 2. 2016 č. j. 15 Co 258/2015-151, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl. Dovolatel sice není zastoupen advokátem ani nedoložil, že by měl právnické vzdělání, avšak vzhledem k tomu, že dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný, není tento nedostatek podmínky dovolacího řízení důvodem k jeho zastavení podle ustanovení § 104 odst. 2 o. s. ř. Dovolání totiž směřuje proti výroku rozsudku odvolacího soudu, jenž byl vydán ve věci, v níž zákon tento mimořádný opravný prostředek nepřipouští (ustanovení § 30 odst. 1 z. ř. s.).

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalovaného 1) v části, v níž směřuje proti výroku III. rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 16. 2. 2016 č. j. 15 Co 258/2015-151, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť není přípustné, protože směřuje proti výroku rozsudku odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o tom, že žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení a z předloženého spisu nevyplývá, že by žalovaný 1) doložil, že vynaložila náklady přesahující částku 50 000 Kč a že by uhrazení těchto nákladů v řízení požadoval; tímto výrokem bylo tedy rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč (ustanovení § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. února 2017

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru