Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 4719/2015Usnesení NS ze dne 24.11.2015

HeslaDovolací důvody
Přípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.4719.2015.1
Dotčené předpisy

čl. 241a odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013

čl. 241a odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 4719/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Doležílkem v právní věci žalobce P. S., zastoupeného Mgr. Jiřím Kabuďou, advokátem se sídlem ve Frýdku-Místku, 1. máje č. 741, proti žalovanému OKD, a.s. se sídlem v Karviné, Doly, Stonavská č. 2179, IČO 26863154, o náhradu za ztrátu na výdělku, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 8 C 38/2012, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. června 2015 č. j. 16 Co 80/2015-199, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 6. 2015 č. j. 16 Co 80/2015-199 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť jednak neobsahuje způsobilé vymezení předpokladů přípustnosti dovolání ve smyslu ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř. (srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2013 sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, které bylo uveřejněno pod č. 4 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2014, nebo odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 8. 2013 sp. zn. 29 Cdo 2488/2013), jednak v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. (namítá-li dovolatel vadu řízení, kterou spatřuje v tom, že soudy nevyhověly jeho návrhu na vypracování revizního znaleckého posudku ve vztahu ke znaleckému posudku vyhotovenému znalcem v oboru zdravotnictví MUDr. Vítězslavem Lorencem), a v dovolacím řízení nelze pro tyto nedostatky pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. listopadu 2015

JUDr. Jiří Doležílek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru