Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 4686/2017Usnesení NS ze dne 28.11.2017

HeslaPřípustnost dovolání
Dovolací důvody
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:21.CDO.4686.2017.1
Dotčené předpisy
§ 243c odst. 1 o. s. ř.|§ 237 o. s. ř.

přidejte vlastní popisek

21 Cdo 4686/2017-232

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a soudců JUDr. Mojmíra Putny a JUDr. Jiřího Doležílka v právní věci žalobkyně La Nuova San Giorgio s.r.o. se sídlem v Praze, Anny Letenské č. 1197/3, IČO 26739968, zastoupené JUDr. Romanem Jelínkem, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze, Valentinská č. 56/11, proti žalované New Saint s.r.o. se sídlem v Praze, Odborů č. 289/10, IČO 26739950, zastoupené Mgr. Petrem Krechlerem, advokátem se sídlem v Praze, Dušní č. 906/8, o vydání věcí, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 18 C 55/2015, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. března 2017 č. j. 13 Co 339/2016-206, takto:

I. Dovolání žalované se odmítá.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení 3 388 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Romana Jelínka, Ph.D., advokáta se sídlem v Praze, Valentinská č. 56/11.

Stručně odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. 3. 2017 č. j. 13 Co 339/2016-206 není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť napadené rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (k účetnímu dokladu jako předmětu zadržovacího práva srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 3. 2017 sp. zn. 21 Cdo 4172/2016, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 1. 2017 sp. zn. 21 Cdo 2534/2016 nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 4. 2007 sp. zn. 21 Cdo 694/2006, uveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 13, ročník 2008; k otázce specifikace věcí, které mají být na základě soudního rozhodnutí vydány, srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 1. 2003 sp. zn. 20 Cdo 2184/2000 nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 2. 2011 sp. zn. 29 Cdo 3704/2009) a není důvod, aby rozhodné právní otázky byly posouzeny jinak.

Námitky, jimiž žalovaná uplatnila jiné dovolací důvody než ten, který je – jako jediný přípustný – uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. (zpochybňuje-li skutková zjištění ohledně uzavření předmětné dohody a namítá-li vady řízení), přípustnost dovolání podle ustanovení § 237 o. s. ř. založit nemohou.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalované podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věty druhé o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. listopadu 2017

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru