Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 4636/2014Usnesení NS ze dne 27.03.2015

HeslaPoplatky soudní
Zastavení řízení
Dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.4636.2014.1
Dotčené předpisy

§ 4 odst. 1 písm. c) předpisu č. 549/1991 Sb.

§ 9 odst. 1 předpisu č. 519/1991 Sb.

§ 138 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 4636/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Romanem Fialou v právní věci žalobkyně A. V., proti žalované JUDr. J. P., notářce, se sídlem v Přerově, Žerotínovo nám. č. 893/19, zastoupené JUDr. Stanislavou Bradovou, advokátkou, se sídlem v Přerově, Kratochvílova č. 43, o určení dědictví, vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 13 C 19/2013, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 26. března 2014, č.j. 69 Co 80/2014-70, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Žalobkyně podala dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 26. 3. 2014, č.j. 69 Co 80/2014-70. Podáním dovolání jí vznikla povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 bodu 2 Sazebníku soudních poplatků 2.000,- Kč.

U dovolatelky nejsou splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 odst.1 o.s.ř., neboť jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva (žalobkyně nepodala žalobu podle § 175k odst. 2 o.s.ř. v souladu s řádným odkazem soudu učiněným v dědickém řízení).

Dovolatelka však dosud nezaplatila soudní poplatek z dovolání ani poté, co k tomu byla vyzvána usnesením Nejvyššího soudu ze dne 7. 10. 2014, č.j. 21 Cdo 3221/2014-83.

Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 26. 3. 2014, č.j. 69 Co 80/2014-70, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. března 2015

JUDr. Roman Fiala

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru