Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 4460/2016Usnesení NS ze dne 15.03.2017

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:21.CDO.4460.2016.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř.

§ 237 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

III. ÚS 1728/17 ze dne 24.04.2018 (odmítnuto)
soudce zpravodaj prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 4460/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. a JUDr. Romana Fialy v právní věci žalobce L. F., zastoupeného JUDr. Milošem Tomsem, advokátem se sídlem v Praze 1, Celetná č. 598/11, proti žalovaným 1) EURODRAŽBY.CZ a. s. se sídlem v Praze 8, Čimicích, Čimická č. 780/61, IČO 29135419, 2) ACEMA Credit Czech, a. s. se sídlem v Praze 8, Libeň, U libeňského pivovaru č. 63/2, IČO 26158761, zastoupené Mgr. Adamem Sigmundem, advokátem se sídlem v Praze 1, Široká č. 36/5, a 3) M. J., zastoupenému JUDr. Beátou Burianovou, advokátkou se sídlem v Mariánských Lázních, Hlavní třída č. 161/42, o určení neplatnosti nedobrovolné dražby, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 26 C 116/2009, o dovolání žalované 2) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 8. března 2016, č. j. 16 Co 461/2015-520, takto:

I. Dovolání žalované 2) se odmítá.

II. Žalovaná 2) je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.388,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Miloše Tomse, advokáta se sídlem v Praze 1, Celetná č. 598/11.

III. Ve vztahu mezi žalobcem a ostatními žalovanými nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Dovolání žalované 2) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 8. 3. 2016, č. j. 16 Co 461/2015-520, není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu, jeho závěr o tom, že rozhodčí nález nebyl způsobilým titulem pro konání nedobrovolné dražby, protože nebyl od počátku materiálně a formálně vykonatelný, neboť byl vydán rozhodcem, který k tomu nebyl oprávněn, je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu [srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 6. 2016, sp. zn. 21 Cdo 804/2015, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 9. 2016, sp. zn. 21 Cdo 5066/2015, v němž byl přijat právní závěr, že rozhodčí nález, který byl vydán rozhodcem, který k tomu nebyl oprávněn, neboť k jeho určení došlo v rozporu se zákonem, nemůže být (není) od počátku materiálně a formálně vykonatelný a nesplňuje tedy podmínky § 36 odst. 1 zákona o veřejných dražbách, neboť vymáhaná pohledávka nebyla (ve skutečnosti) dražebnímu věřiteli přiznána vykonatelným rozhodčím nálezem] a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Námitka dovolatelky „o ochraně dobré víry nabyvatele nemovitostí, kdy tento v dobré víře nabyl a držel nemovitosti až do doby pravomocného rozhodnutí o zrušení rozhodčího nálezu“, není důvodná, neboť ochrana dobré víry neplatí obecně, ale jen v případech stanovených zákonem, a žalovaný 3) nemohl být přesvědčen (v dobré víře), že se stal vlastníkem nemovitostí, jestliže věděl (musel vědět), že soud vysloví neplatnost veřejné nedobrovolné dražby, budou-li k tomu splněny předpoklady podle ustanovení § 48 odst. 3 věty první zákona o veřejných dražbách a jestliže k tomu dosud neuplynula prekluzivní lhůta uvedená v ustanovení § 48 odst. 3 věty třetí zákona o veřejných dražbách (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 4. 2016, sp. zn. 21 Cdo 2524/2015).

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalované 2) podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Vzhledem k tomu, že v průběhu dovolacího řízení (ke dni 19. 12. 2016) žalovaná 1) společnost EURODRAŽBY.CZ a. s. se sídlem v Praze 8, U Pískovny č. 980/1, IČO 25023217, zanikla bez likvidace sloučením se společností E DRAŽBY, a. s. se sídlem v Praze 8, Libeň, Kandertova č. 1131/1a, IČO 29135419, na niž přešlo jmění zanikající společnosti, že dříve žalovaná 1) společnost EURODRAŽBY.CZ a. s. se sídlem v Praze 8, U Pískovny č. 980/1, IČO 25023217, byla dne 31. 12. 2016 vymazána z obchodního rejstříku, a že s účinností od 1. 1. 2017 se název nové žalované 1) společnosti E DRAŽBY, a. s. změnil na EURODRAŽBY.CZ a. s. a s účinností od 4. 1. 2017 se sídlo této společnosti z Prahy 8, Libně, Kandertova č. 1131/1a, změnilo na Prahu 8, Čimice, Čimická č. 780/61, Nejvyšší soud České republiky usnesením ze dne 8. 2. 2017, č. j. 21 Cdo 4460/2016-557, rozhodl, že v řízení bude namísto dosavadní žalované 1) EURODRAŽBY.CZ a. s. se sídlem v Praze 8, U Pískovny č. 980/1, IČO 25023217, pokračováno s žalovanou 1) EURODRAŽBY.CZ a. s. se sídlem v Praze 8, Čimicích, Čimická č. 780/61, IČO 29135419.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. března 2017

JUDr. Mojmír Putna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru