Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 4417/2018Usnesení NS ze dne 17.04.2019

HeslaZastavení řízení
Poplatky soudní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:21.CDO.4417.2018.1
Dotčené předpisy

§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 4417/2018-1183

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Doležílkem v právní věci žalobců 1) A. E., narozené XY, a 2) K. E., narozeného XY, obou bytem XY, obou zastoupených Mgr. Robertem Plickou, advokátem se sídlem v Praze, Národní č. 58/32, proti žalovanému M. H., narozenému XY, bytem XY, zastoupenému JUDr. Vladislavem Prokůpkem, advokátem se sídlem v Praze, Opletalova č. 1535/4, o určení, že nemovitosti nejsou zatíženy zástavním právem, vedené u Okresního soudu v Mladé Boleslavi pod sp. zn. 19 C 313/2014, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 9. května 2018 č. j. 26 Co 22/2018-1133, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobci podali dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 9. 5. 2018 č. j. 26 Co 22/2018-1133. Podáním dovolání jim vznikla povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (dále jen „zákon o soudních poplatcích“)], který činí podle položky 23 bodu 1 písm. b) Sazebníku soudních poplatků 28 000 Kč. Protože dovolatelé k výzvě Okresního soudu v Mladé Boleslavi ze dne 24. 9. 2018 č. j. 19 C 313/2014-1153 zaplatili pouze 14 000 Kč a dosud nezaplatili doplatek soudního poplatku za dovolání ve výši 14 000 Kč ani poté, co k tomu byli vyzváni usnesením Nejvyššího soudu ze dne 6. 3. 2019 č. j. 21 Cdo 4417/2018-1175, Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 9. 5. 2018 č. j. 26 Co 22/2018-1133 podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona o soudních poplatcích zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. 4. 2019

JUDr. Jiří Doležílek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru