Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 437/2015Usnesení NS ze dne 24.03.2015

HeslaPracovněprávní vztahy
Pracovní úraz
Přípustnost dovolání
Náhrada škody zaměstnavatelem
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.437.2015.1
Dotčené předpisy

§ 237 o. s. ř.

§ 243c odst. 1 věta první o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 437/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. v právní věci žalobce J. O., zastoupeného Mgr. Jiřím Kabuďou, advokátem se sídlem ve Frýdku-Místku, 1. máje č. 741, proti žalované OKD, a.s., se sídlem v Karviné-Doly, Stonavská č. 2179, IČO 268 63 154, o náhradu škody, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp.zn. 16 C 96/2011, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. října 2014 č.j. 16 Co 147/2014-244, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 8.10.2014 č.j. 16 Co 147/2014-244 není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. například závěry býv. Nejvyššího soudu ČR k příčinné souvislosti mezi pracovním úrazem a poškozením zdraví zaměstnance uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek roč. 1976, poř. č. 11, str. 98-99, odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 20. května 2009 sp. zn. 21 Cdo 564/2008, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. března 2013 sp. zn. 21 Cdo 2077/2012, k povaze příčinné souvislosti mezi vznikem škody a pracovním úrazem, neboť škoda žalobci nevznikla následkem pracovního úrazu, ale v důsledku přechodu na jinou práci vzhledem k nesložení střelmistrovských zkoušek) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobce podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. března 2015

JUDr. Zdeněk Novotný

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru