Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 4314/2016Usnesení NS ze dne 03.01.2017

HeslaDovolací důvody
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:21.CDO.4314.2016.1
Dotčené předpisy

§ 241a odst. 1 o. s. ř.

§ 243c odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 4314/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Romanem Fialou ve věci dědictví po L. Š., zemřelém dne 18. prosince 2011, za účasti 1) Z. M., 2) Nemocnice České Budějovice, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, B. Němcové č. 585/54, IČO 26068877, zastoupené Mgr. Jiřím Jaruškem, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, Radniční č. 489/7a, 3) Credit One, a.s., se sídlem v Praze 1, V Celnici č. 1031/4, IČO 27627721, zastoupené JUDr. Jiřím Vlasákem, advokátem se sídlem v Praze 7, Jankovcova č. 1518/2, 4) Citibank Europe plc se sídlem v Dublinu, North Vall Quay č. 1, Irsko, Citibank Europe plc, organizační složky se sídlem v Praze 5, Bucharova č. 2641/14, IČO 28198131, 5) MONETA Money Bank, a.s., se sídlem v Praze 4, Vyskočilova č. 1422/1a, IČO 25672720, 6) Československé obchodní banky, a.s., se sídlem v Praze 5, Radlická č. 333/150, IČO 00001350, zastoupené Mgr. Jiřím Žákem, advokátem se sídlem v Praze 1, Národní č. 60/28, 7) Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky se sídlem v Praze 9, Drahobejlova č. 1404/4, IČO 47114975, pobočky v Českých Budějovicích, Česká č. 24, 8) P. Š. a 9) L. Š., o žalobě na obnovu řízení podané Credit One, a.s., proti usnesení Okresního soudu v Jindřichově Hradci ze dne 16. prosince 2014, č. j. 23 D 200/2011-249, a proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 15. dubna 2015, č. j. 7 Co 849/2015-332, vedené u Okresního soudu v Jindřichově Hradci pod sp. zn. 4 C 162/2015, o dovolání Credit One, a.s., proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 23. března 2016, č. j. 19 Co 368/2016-56, takto:

I. Dovolání Credit One, a.s., se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání Credit One, a.s., proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 23.3.2016, č.j. 19 Co 368/2016-56, podle ustanovení § 243c odst. 1 o.s.ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř. (namítá-li dovolatel, že řízení před odvolacím soudem je postiženo vadami, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, jestliže odvolací soud jednak neprovedl jakékoliv dovolatelem navržené důkazy, v rozhodnutí neuvedl žádné skutkové okolnosti a skutkové závěry a oproti soudu prvního stupně se zabýval meritem věci a své závěry náležitě neodůvodnil, jednak postupoval v rozporu s ustanovením § 212a odst. 6 o.s.ř.), a v dovolacím řízení nelze pro uvedený nedostatek pokračovat. V této souvislosti nemůže být důvodná ani námitka dovolatele o porušení jeho základního práva na spravedlivý proces a soudní ochranu, neboť právo na spravedlivý proces nelze interpretovat tak, že by znamenalo právo na příznivé rozhodnutí ve věci.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. ledna 2017

JUDr. Roman Fiala

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru