Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 4296/2016Usnesení NS ze dne 15.11.2016

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2016:21.CDO.4296.2016.1
Dotčené předpisy

§ 237 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 4296/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a JUDr. Ljubomíra Drápala v exekuční věci oprávněného PROFI CREDIT Czech, a. s. se sídlem v Praze 1 – Novém Městě, Klimentská č. 1216/46, IČO 61860069, proti povinnému Ing. R. C., zastoupenému JUDr. Evou Stehlíkovou, advokátkou se sídlem v Praze 5 - Smíchově, Malátova č. 633/12, pro 391 245 Kč s příslušenstvím, o žalobě pro zmatečnost a žalobě na obnovu řízení, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 9 C 1/2016, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. dubna 2016 č. j. 13 Co 150/2016-27, takto:

I. Dovolání povinného se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 4. 2016 č. j. 13 Co 150/2016-27 není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu [srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 5. 2010 sp. zn. 21 Cdo 5339/2008 a v něm vyjádřený právní názor, že neobsahuje-li žaloba na obnovu řízení a pro zmatečnost všechny stanovené náležitosti nebo je-li nesrozumitelná nebo neurčitá, předseda senátu vyzve usnesením toho, kdo ji podal, aby žalobu opravil nebo doplnil, k opravě nebo doplnění žaloby určí lhůtu a toho, kdo podal žalobu, poučí o tom, jak je třeba opravu nebo doplnění provést; není-li žaloba na obnovu řízení a pro zmatečnost přes výzvu předsedy senátu řádně opravena nebo doplněna a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením žalobu odmítne; k požadavkům na obsah výzvy předsedy senátu k opravě nebo doplnění podání (kterým usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 16. 2. 2016 č. j. 9 C 1/2016-8, jímž byl povinný vyzván k odstranění vad své žaloby pro zmatečnost ze dne 11. 11. 2015, odpovídá) srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 10. 1998 sp. zn. 21 Cdo 60/98, které bylo uveřejněno pod č. 36 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 1999, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 6. 2007 sp. zn. 29 Odo 792/2005] a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Namítá-li dovolatel s poukazem na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 6. 2002 sp. zn. 20 Cdo 1682/2001, že dalšímu pokračování odvolacího řízení nebrání neuvedení údajů o tom, v čem je spatřována nesprávnost rozhodnutí nebo postupu soudu prvního stupně a čeho se odvolatel domáhá, je-li z odvolání zřejmé, které rozhodnutí a v jakém rozsahu odvolatel napadá, pak přehlíží jednak to, že uvedený závěr byl přijat za použití občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2000 (s účinností od 1. 1. 2001 srov. § 212a odst. 2 o. s. ř.), jednak to, že náležitosti podání, které jsou nezbytné pro to, aby soud mohl pokračovat v řízení, jsou u žaloby pro zmatečnost a na obnovu řízení jako mimořádných opravných prostředků jiné než u odvolání (srov. § 205 odst. 1 a § 232 odst. 1 o. s. ř.).

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání povinného podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. listopadu 2016

JUDr. Jiří Doležílek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru