Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 4187/2016Usnesení NS ze dne 25.05.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:21.CDO.4187.2016.1
Dotčené předpisy

čl. 218 písm. b) o. s. ř.

čl. 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 4187/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Lubomírem Ptáčkem, Ph.D., a soudců JUDr. Mojmíra Putny a JUDr. Zdeňka Novotného, v právní věci žalobce Mgr. R. G., proti žalovaným 1) Mgr. A. G., zastoupené Mgr. Tomášem Pelikánem, advokátem se sídlem v Praze 1 – Malá Strana, Tyršův dům, Újezd 450/40, a 2) nezletilé D. G, o vrácení částky 65.000,- Kč nespotřebovaného výživného, vedené u Okresního soudu v Karviné – pobočky v Havířově, pod sp. zn. 111 C 60/2015, o dovolání žalované 1) proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. října 2015 č. j. 13 Co 508/2015-33, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalované 1) proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. října 2015 č. j. 13 Co 508/2015-33 podle ustanovení § 243c odst. 3 věty první a § 218 písm. b) o. s. ř. odmítl, neboť dovolatelka není k podání dovolání oprávněna (subjektivně legitimována), protože se napadené rozhodnutí nedotýká jejích práv a povinností; k subjektivní legitimaci žalovaného, který není účastníkem právního vztahu mezi státem a žalobcem jakožto poplatníkem soudního poplatku za podanou žalobu, podat dovolání proti usnesení o (ne)zastavení řízení srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 3. 2014 sp. zn. 29 Cdo 3508/2013, uveřejněné pod č. 95 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, ročník 2014.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. května 2017

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru