Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 4178/2017Usnesení NS ze dne 31.10.2017

HeslaDovolací důvody
Přípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:21.CDO.4178.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 4178/2017-232

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Pavla Malého v právní věci žalobce M. H., zastoupeného JUDr. Zdeňkem Koschinem, advokátem se sídlem v Praze, Štefánikova č. 75/48, proti žalovanému J. K., , s místem podnikání v Praze, zastoupenému JUDr. Stanislavou Vohradskou, advokátkou se sídlem v Hostivicích, Čsl. armády č. 1, o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 18 C 328/2013, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. května 2017 č. j. 23 Co 29/2017-187, takto:

I. Dovolání žalovaného se odmítá.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.388,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Zdeňka Koschiny, advokáta se sídlem v Praze, Štefánikova č. 75/48.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. 5. 2017 č. j. 23 Co 29/2017-187 jako nepřípustné podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl. Žalovaný sice v dovolání uvedl, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, avšak uplatnil v něm jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř., neboť podstatou jeho dovolacích námitek je nesouhlas s tím, jaký závěr o skutkovém stavu odvolací soud učinil na základě hodnocení důkazů. Dovolatel v dovolání namítá, že dal žalobci pokyn pouze k nakládce na letišti v R., nikoliv k další související cestě a vykládce, a proto by uvedeným pokynem nebyla prodloužena pracovní doba žalobce, že žalobce se dne 29. 8. 2013 a dne 30. 8. 2013 nedostavil do práce, neboť si byl vědom toho, že neuposlechnutím pokynu porušil své pracovní povinnosti zvlášť hrubým způsobem, a že je nesprávný rovněž závěr odvolacího soudu o tom, že žalobce byl v uvedených dnech připraven pracovat a čekal na přidělování práce, přičemž odvolací soud došel k tomuto závěru na základě výpovědi manželky žalobce, která nebyla nestranná a její výpověď byla odvolacím soudem nesprávně hodnocena.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. října 2017

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru