Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 4098/2017Usnesení NS ze dne 21.09.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:21.CDO.4098.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243f odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 4098/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Lubomírem Ptáčkem, Ph.D., v právní věci žalobkyně T. R., proti žalované TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., se sídlem v Třinci, Průmyslová č. 1000, IČO 180 50 646, zastoupené JUDr. Stanislavem Kadlubiecem, advokátem se sídlem v Třinci, Husova č. 401, o nemajetkovou újmu, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 8 C 114/2015, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. dubna 2016 č. j. 16 Co 65/2016-44, takto:

I. Řízení o dovolání žalobkyně se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 4. 2016 č. j. 16 Co 65/2016-44 podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatelka nesplnila (ani poté, co k tomu byla usnesením Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 13. 7. 2017 č. j. 8 C 114/2015-86 vyzvána) podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.). Dovolací soud zároveň došel k závěru (k tomu srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2014 sen. zn. 29 NSCR 82/2014), že u dovolatelky nejsou splněny podmínky pro ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení, neboť její dovolání směřuje proti rozhodnutí, jímž byla zamítnuta její žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů v řízení o dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2. 2. 2015 č. j. Ncp 1404/2014-12, proti němuž není dovolání podle ustanovení § 237 o. s. ř. přípustné, a proto jde z její strany o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. září 2017

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru