Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 4056/2019Usnesení NS ze dne 25.03.2020

HeslaPřípustnost dovolání
Dovolací důvody
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:21.CDO.4056.2019.1
Dotčené předpisy

§ 237 o. s. ř.

§ 241a o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 4056/2019-332

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Marka Cigánka a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce J. P., narozeného XY, bytem v XY, zastoupeného JUDr. Klárou Kořínkovou, Ph.D., advokátkou se sídlem v Praze 2, Fügnerovo nám. č. 1808/3, proti žalovanému městu Rakovník se sídlem městského úřadu v Rakovníku, Husovo náměstí č. 27, IČO 00244309, zastoupenému Mgr. Lukášem Rothanzlem, advokátem se sídlem v Pardubicích, Teplého č. 2786, o 360 000 Kč, za účasti Generali Česká pojišťovna a. s. se sídlem v Praze 1, Spálená č. 75/16, IČO 45272956, jako vedlejšího účastníka na straně žalovaného, vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 8 C 61/2016, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 29. srpna 2019 č. j. 23 Co 160/2019-309, takto:

I. Dovolání žalovaného se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 29. 8. 2019 č. j. 23 Co 160/2019-309 není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., podle něhož není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Námitky, kterými žalovaný uplatnil jiný dovolací důvod než ten, který je – jako jediný přípustný – uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. (nesprávné právní posouzení věci odvolacím soudem), a ze kterých nevyplývají žádné rozhodné právní otázky ve smyslu ustanovení § 237 o. s. ř. (namítá-li vady řízení, které spatřuje v tom, že odvolací soud, „aniž by sám provedl při jednání jakékoliv důkazy, zejména aniž by znovu vyslechl svědky, na jejichž výpovědi se odkazuje“, dospěl „ke skutkovým závěrům zcela opačným, než soud prvního stupně“, konkrétně že žalobce prokázal, že „k úrazu ramene a lopatky žalobce došlo při plnění jeho pracovních povinností“ a že „existuje příčinná souvislost mezi pracovním úrazem žalobce a vzniklou újmou“, a že se „spokojil s podstatně nižším důkazním standardem, než jaký je dle ustálené judikatury Nejvyššího soudu nezbytný k učinění příslušného skutkového závěru“, neboť k opačnému skutkovému závěru dospěl na základě „pouhé prosté úvahy“, že „nepovažuje za reálné“, že by žalobce „v průběhu necelých tří dnů mohl utrpět další zranění“, aniž by sám „provedl jakékoliv dokazování a zabýval se mj. tím, jak intenzivní a nakolik omezující bolest přivodilo žalobci zranění, které utrpěl při výkonu služby, a aniž by sám učinil jakákoliv skutková zjištění o tom, jaké činnosti žalobce skutečně vykonával ve dnech 22. 4. až 24. 4. 2013“), nejsou způsobilé založit přípustnost dovolání podle ustanovení § 237 o. s. ř. K vadám řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, sice dovolací soud ve smyslu ustanovení § 242 odst. 3 věty druhé o. s. ř. přihlíží, ale jen je-li dovolání přípustné; samy o sobě však tyto vady přípustnost dovolání založit nemohou. Dovolací soud neshledal, že by skutkové závěry odvolacího soudu vztahující se k pracovnímu úrazu žalobce byly v extrémním rozporu s provedenými důkazy.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalovaného podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. 3. 2020

JUDr. Jiří Doležílek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru