Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 3966/2017Usnesení NS ze dne 22.11.2017

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:21.CDO.3966.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř.

§ 241a odst. 1 a 6 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 3966/2017-141

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph. D., v právní věci zástavního věřitele Moravského Peněžního Ústavu - spořitelního družstva se sídlem v Praze 1 – Novém Městě, Senovážné náměstí č. 1375/19, IČO 25307835, zastoupeného JUDr. Jiřím Vodou, LL.M., advokátem se sídlem v Praze 8, Sokolovská č. 85/104, proti zástavním dlužníkům: 1) A. N. A. a 2) J. A., oběma zastoupeným Mgr. Luborem Bystřickým, advokátem se sídlem v Praze 2, Myslíkova č. 2020/4, o soudní prodej zástavy, vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 4 C 75/2016, o dovolání zástavních dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně ze dne 19. ledna 2017, č. j. 58 Co 428/2016-86, takto:

Dovolání zástavních dlužníků se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání zástavních dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně, ze dne 19. 1. 2017, č. j. 58 Co 428/2016-86, podle ustanovení 243c odst. 1 věty první odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. (dovolatelé namítají, že „odvolací soud nesprávně posoudil skutkový stav věci a dospěl tak k nesprávnému právnímu závěru“ a že „nesprávné skutkové posouzení věci spočívá v tom, že odvolací soud nevyhodnotil předložené důkazy komplexně, tedy v celkovém kontextu pravidelných příjmů a výdajů dovolatelů“, poukazují na okolnosti, které jsou podle jejich názoru významné, a na tomto základě budují odlišné právní posouzení předpokladů pro osvobození od soudních poplatků), a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Ostatně, rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (k předpokladům pro osvobození účastníka od soudních poplatků srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 7. 2013, sp. zn. 29 Cdo 1301/2013, uveřejněné pod č. 99/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 4. 2014, sp. zn. 21 Cdo 1940/2013, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 9. 2013, sp. zn. 30 Cdo 2643/2013, odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 10. 2013, sp. zn. 32 Cdo 1180/2013, anebo odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 11. 2015, sp. zn. 21 Cdo 3396/2015, z nichž – mimo jiné - vyplývá, že povinností účastníka řízení je řádně a hodnověrně doložit své osobní, majetkové a výdělkové poměry a že soud musí zkoumat celkové poměry účastníka, přihlížet k charakteru sporu a výši poplatku, jenž má být zaplacen, a to s ohledem na posouzení, zda splnění poplatkové povinnosti je v reálných možnostech účastníka, či nikoli) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Dovolávají-li se dovolatelé v dovolání „nejnovějších výsledků výběrového šetření nazvaného Životní podmínky v ČR, které je zaměřeno na sociální a ekonomické podmínky českých domácností a je realizováno na území České republiky každoročně Českým statistickým úřadem, a to podle metodiky plně kompatibilní s metodikou uplatňovanou v rámci EU a v souladu se závaznými pokyny Euorostatu“ a „zveřejněných výsledků vycházejících z výběrového šetření uskutečněného na území ČR na jaře 2015 mapující situace v roce 2014“, přehlíží, že nové skutečnosti nebo důkazy nejsou v dovolacím řízení podle ustanovení § 241a odst. 6 o. s. ř. přípustné.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. listopadu 2017

JUDr. Mojmír Putna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru