Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 3810/2012Usnesení NS ze dne 04.09.2013

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:21.CDO.3810.2012.1
Dotčené předpisy

§ 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. ve znění do 31.12.2012

Podána ústavní stížnost

IV. ÚS 3525/13 ze dne 07.01.2014 (odmítnuto)
soudce zpravodaj doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr.


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 3810/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Mojmíra Putny a JUDr. Ljubomíra Drápala v právní věci žalobce L. V., zastoupeného Mgr. Liborem Rojarem, advokátem se sídlem v Uherském Ostrohu, Veselská č. 710, proti žalovanému Ing. P. B. správci konkursní podstaty úpadce Moravia Banka, a. s. v likvidaci se sídlem ve Frýdku - Místku, Palackého č. 133, IČO 45192855, zastoupenému Mgr. Denisou Belošovičovou, advokátkou se sídlem v Ostravě – Slezské Ostravě, Bohumínská č. 788/61, o určení, že nemovitosti nejsou zatíženy zástavním právem, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 28 C 346/2011, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně – pobočky ve Zlíně ze dne 29. srpna 2012 č. j. 59 Co 158/2012-84, takto:

I. Dovolání žalovaného se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně – pobočky ve Zlíně ze dne 29. 8. 2012 č. j. 59 Co 158/2012-84, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu ve Zlíně ze dne 9. 2. 2012 č. j. 28 C 346/2011-43, jímž bylo určeno, že „nemovitosti – stavba na pozemku a pozemek v k. ú. P. L. zapsané na LV u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Z., nejsou zatíženy zástavním právem vzniklým na základě zástavní smlouvy ze dne 6. 9. 1993 registračního čísla, jež byla vložena pod sp. zn. V2 4010/1994 s právními účinky vkladu ke dni 18. 10. 1994“, a jímž bylo rozhodnuto, že žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení 31.200,- Kč k rukám advokáta Mgr. Libora Rojara, a kterým byla žalovanému uložena povinnost zaplatit žalobci na náhradě nákladů odvolacího řízení 12.360,- Kč k rukám advokáta Mgr. Libora Rojara, není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád [ve znění účinném do 31. 12. 2012 (dále jen „o. s. ř.“), neboť dovoláním je napaden rozsudek odvolacího soudu, který byl vydán před 1. 1. 2013 (srov. Čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony)], a dovolání nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou judikaturou soudů [k otázce naléhavého právního zájmu na určení, že nemovitosti nejsou zatíženy zástavním právem, srov. například odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 11. 4. 2007 sp. zn. 21 Cdo 1092/2006 nebo rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 29. 6. 2011 sp. zn. 21 Cdo 4255/2010, k otázce důvodnosti žaloby o určení, že tu zástavní právo není (že věc není zatížena zástavním právem), došlo-li k promlčení zástavního práva a dovolal-li se zástavní dlužník promlčení, srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 12. 2010 sp. zn. 21 Cdo 2185/2009, uveřejněný pod č. 108 v časopise Soudní judikatura, roč. 2011, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 4. 2012 sp. zn. 21 Cdo 78/2011, k otázce běhu promlčecí doby zástavního práva srov. například odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 8. 2. 2007 sp. zn. 21 Cdo 681/2006, 21 Cdo 682/2006, který byl uveřejněn pod č. 104 v časopise Soudní judikatura, roč. 2007, nebo rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 25. 4. 2007 sp. zn. 21 Cdo 1918/2005, který byl uveřejněn pod č. 95 v časopise Soudní judikatura, ročník 2007, a k otázce rozporu uplatnění námitky promlčení zástavního práva s dobrými mravy srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 2. 2011 sp. zn. 21 Cdo 85/2010], a nemá tedy po právní stránce zásadní význam ve smyslu ustanovení § 237 odst. 3 o. s. ř.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalovaného podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o. s. ř., neboť žalovaný s ohledem na výsledek dovolacího řízení na náhradu nákladů nemá právo a žalobci v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 4. září 2013

JUDr. Jiří Doležílek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru