Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 3761/2013Usnesení NS ze dne 16.12.2013

HeslaVady podání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:21.CDO.3761.2013.1
Dotčené předpisy

§ 241a odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 3761/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Ljubomírem Drápalem v právní věci žalobce GE Money Auto, s.r.o. se sídlem v Praze 4, Vyskočilova č. 1422/1a, IČO 60112743, zastoupeného JUDr. Miroslavem Nyplem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Dukelská č. 15/16, proti žalovanému J. B., zastoupenému JUDr. Romanem Rožnovským, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Pardubická č. 298/22, o určení neúčinnosti darovací smlouvy, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 21 C 129/2010, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12. června 2013 č.j. 20 Co 177/2013-139, takto:

I. Dovolání žalovaného se odmítá.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.388,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Miroslava Nypla, advokáta se sídlem v Hradci Králové, Dukelská č. 15.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12.6.2013 č.j. 20 Co 177/2013-139 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť jednak neobsahuje údaj o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (dovolatel toliko odkázal na již zrušenou právní úpravu přípustnosti dovolání podle právní úpravy účinné do 31.12.2012, aniž by vůbec vylíčil, proč považuje dovolání za přípustné z hledisek uvedených v ustanoveních § 237 až 238a o.s.ř.), jednak v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř.; v dovolacím řízení proto nelze pro uvedené nedostatky pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. prosince 2013

JUDr. Ljubomír Drápal

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru