Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 3755/2010Usnesení NS ze dne 21.06.2011

HeslaRozvod manželství
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2011:21.CDO.3755.2010.1
Dotčené předpisy

§ 237 odst. 2 písm. b) o. s. ř.

§ 243b odst. 5 věta první o. s. ř.

§ 218 písm. c) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 3755/2010

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Romana Šebka, Ph.D., v právní věci žalobkyně J. J., zastoupené JUDr. Hanou Rosenovou, advokátkou se sídlem v Praze 4, Mařatkova č. 918, proti žalovanému O. J., o rozvod manželství, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 21 C 271/2008, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. června 2010, č. j. 25 Co 475/2009-49, takto:

I. Dovolání žalovaného se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. 6. 2010, č. j. 25 Co 475/2009-49, jímž byl potvrzen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 9. 4. 2009, č. j. 21 C 271/2008-20, ve znění usnesení ze dne 2. 11. 2009, č. j. 21 C 271/2008-34, kterým bylo rozvedeno manželství účastníků a rozhodnuto, že účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení, není přípustné, neboť posuzovaná věc není uvedena v ustanovení § 237 odst. 2 písm. b) o. s. ř. jako věc, v níž je dovolání (ve věcech upravených zákonem o rodině výjimečně) přípustné.

Vzhledem k tomu, že dovolání žalovaného směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci upravené zákonem o rodině, proti němuž zákon tento mimořádný opravný prostředek nepřipouští [i kdyby šlo o rozhodnutí, které má po právní stránce zásadní význam ve smyslu ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) a § 237 odst. 3 o. s. ř.], Nejvyšší soud České republiky je - aniž by se mohl věcí dále zabývat - podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 3 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o. s. ř., neboť žalovaný s ohledem na výsledek dovolacího řízení na náhradu svých nákladů nemá právo a žalobkyni v dovolacím řízení žádné účelně vynaložené náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. června 2011

JUDr. Mojmír Putna, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru