Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 372/2013Usnesení NS ze dne 14.11.2013

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:21.CDO.372.2013.1
Dotčené předpisy

§ 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř. ve znění do 31.12.2012


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 372/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Ljubomíra Drápala v právní věci žalobce Nescar Sport s. r. o. se sídlem v Liberci XXIII – Doubí, Hodkovická č. 446, IČO 25030761, zastoupeného JUDr. Petrem Ulmannem, advokátem se sídlem v Liberci I – Starém Městě, Jestřábí č. 974/1, proti žalovanému J. V., zastoupenému JUDr. Jaroslavem Beldou, advokátem se sídlem v Jablonci nad Nisou, Lípová č. 1581/7, o 65.507,50 Kč s úroky z prodlení, vedené u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou pod sp. zn. 18 C 1345/2010, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci ze dne 25. října 2012 č. j. 29 Co 158/2012-114, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci ze dne 25. 10. 2012 č. j. 29 Co 158/2012-114, kterým byl rozsudek Okresního soudu v Jablonci nad Nisou ze dne 9. 12. 2011 č. j. 18 C 1345/2010-82, jímž byla žalovanému uložena povinnost zaplatit žalobci 23.352,50 Kč, jímž byla zamítnuta žaloba co do částky 42.155,- Kč a úroků z prodlení a jímž bylo rozhodnuto, že žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradě nákladů řízení 7.178,40 Kč k rukám advokáta JUDr. Jaroslava Beldy, změněn tak, že „se žaloba zamítá o dalších 8.017,50 Kč“, kterým byl rozsudek soudu prvního stupně potvrzen v části, v níž bylo žalovanému uloženo zaplatit žalobci 8.000,- Kč, a ve výroku, jímž byla žaloba zamítnuta co do částky 42.155,- Kč a úroků z prodlení, kterým bylo vysloveno, že rozsudek soudu prvního stupně „zůstává nedotčen“ ve výroku, jímž bylo žalovanému uloženo zaplatit žalobci 7.335,- Kč, a kterým byla žalobci uložena povinnost zaplatit žalovanému na náhradě nákladů řízení před soudem prvního stupně 12.921,- Kč a na náhradě nákladů odvolacího řízení 15.371,- Kč „u JUDr. Jaroslava Beldy“, není vzhledem k ustanovení § 237 odst. 2 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů účinném do 31. 12. 2012 (dále jen „o. s. ř.“), který je třeba při projednání tohoto dovolání a při rozhodnutí o něm použít i v současné době, neboť napadený rozsudek odvolacího soudu byl vydán v době do 31. 12. 2012 (srov. Čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), přípustné, neboť - i kdyby rozsudek odvolacího soudu měl mít po právní stránce zásadní význam - dovoláním dotčenými výroky rozsudku odvolacího soudu bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč [z obsahu dovolání (srov. § 41 odst. 2 občanského soudního řádu) je zřejmé, že žalobce napadá rozsudek odvolacího soudu pouze v části, ve které nebylo vyhověno jeho žalobě o náhradu škody způsobené jízdou žalovaného s opravovaným vozidlem v areálu autoservisu žalobce dne 8. 11. 2008 na budově žalobce (nabouráním vnitřní zdi), kterou uplatnil (vedle náhrady škody způsobené na vozidle ve výši 17.455,- Kč) ve výši 48.052,50 Kč (tj. ve výroku o změně rozsudku soudu prvního stupně co do 8.017,50 Kč a ve výroku o potvrzení tohoto rozsudku v části, ve které byla žaloba zamítnuta co do 32.035,- Kč)].

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobce - aniž by se mohl věcí dále zabývat - podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o. s. ř., neboť žalobce s ohledem na výsledek dovolacího řízení na náhradu nákladů nemá právo a žalovanému v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. listopadu 2013

JUDr. Jiří Doležílek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru