Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 3653/2012Usnesení NS ze dne 22.10.2013

HeslaLeasing
Odporovatelnost
Přípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:21.CDO.3653.2012.1
Dotčené předpisy

§ 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. ve znění do 31.12.2012


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 3653/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Mojmíra Putny a JUDr. Ljubomíra Drápala v právní věci žalobce M. V., zastoupeného Mgr. Miroslavem Burgetem, advokátem se sídlem v Prostějově, nám. T. G. Masaryka č. 121/11, proti žalovaným 1) J. V., a 2) J. K., oběma zastoupeným JUDr. Jiřím Černoškem, advokátem se sídlem v Prostějově, Komenského č. 1586/23, o neúčinnost právních úkonů, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 34 Cm 92/2005, o dovolání žalovaných proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 12. června 2012 č. j. 9 Cmo 116/2008-528, takto:

I. Dovolání žalovaných se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Dovolání žalovaných proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 12. 6. 2012 č. j. 9 Cmo 116/2008-528, kterým byl potvrzen rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 12. 12. 2007 č. j. 34 Cm 92/2005-375 ve výroku, jímž bylo žalované 1) uloženo zaplatit žalobci 256.639,- Kč s 8 % úrokem z prodlení ročně od 19. 5. 2001 do zaplacení, a ve výroku, jímž bylo žalovanému 2) uloženo zaplatit žalobci 209.639,- Kč s 8 % úrokem z prodlení ročně od 8. 5. 2001 do zaplacení, kterým byl rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 12. 12. 2007 č. j. 34 Cm 92/2005-375 změněn ve výrocích o nákladech řízení tak, že žalovaná 1) je povinna zaplatit na náhradě nákladů řízení žalobci 75.286,40 Kč k rukám advokáta Mgr. Miroslava Burgeta a „ČR – na účet Krajského soudu v Brně“ 6.015,- Kč, že žalovaný 2) je povinen zaplatit na náhradě nákladů řízení žalobci 47.286,40 Kč k rukám advokáta Mgr. Miroslava Burgeta a „ČR – na účet Krajského soudu v Brně“ 4.914,30 Kč a že žalobce je povinen zaplatit „ČR – na účet Krajského soudu v Brně“ na náhradě nákladů řízení 1.100,70 Kč, a kterým bylo rozhodnuto, že žalovaná 1) je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů odvolacího řízení 79.451,70 Kč k rukám advokáta Mgr. Miroslava Burgeta a že žalovaný 2) je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů odvolacího řízení 65.006,- Kč k rukám advokáta Mgr. Miroslava Burgeta, není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu [ve znění účinném do 31. 12. 2012 (dále jen „o. s. ř.“), neboť dovoláním napadený rozsudek odvolacího soudu byl vydán před 1. 1. 2013 (srov. Čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony)], a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť závěr odvolacího soudu, že dohody o převodu práv a povinností z leasingových smluv uzavřené mezi dlužníkem WEKO spol. s r. o. a žalovanými jsou odporovatelnými právními úkony, s nímž dovolatelé nesouhlasí, vychází ze závazného právního názoru dovolacího soudu (vysloveného v této věci v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 28. 7. 2011 č. j. 30 Cdo 3324/2009-492) a je v souladu s ustálenou judikaturou soudů (k povaze tzv. finančního leasingu srov. odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 13. 1. 2010 sp. zn. 31 Cdo 4356/2008, který byl uveřejněn pod č. 24 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2011, a k podmínkám, za nichž lze odporovat právním úkonům, srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 1. 2002 sp. zn. 21 Cdo 549/2001, který byl uveřejněn pod č. 64 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2002, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 6. 2008 sp. zn. 21 Cdo 4333/2007, uveřejněný pod č. 30 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2009, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 8. 2012 sp. zn. 21 Cdo 2876/2011), a rozsudek odvolacího soudu proto nemá po právní stránce zásadní význam.

Protože dovolání žalovaných proti rozsudku odvolacího soudu není přípustné, Nejvyšší soud České republiky je - aniž by se mohl věcí dále zabývat - podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o. s. ř., neboť žalovaní s ohledem na výsledek dovolacího řízení na náhradu svých nákladů nemají právo a žalobci v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. října 2013

JUDr. Jiří Doležílek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru