Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 3576/2014Usnesení NS ze dne 22.04.2015

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.3576.2014.1
Dotčené předpisy

§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991 Sb.

§ 138 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 3576, 3589, 3590/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Mojmírem Putnou v právní věci žalobce B. V., zastoupeného JUDr. Ladislavem Koženým, advokátem se sídlem v Kolíně IV, Sladkovského č. 13, proti žalovanému JUDr. L. Š., o náhradu škody, o žalobě pro zmatečnost podané žalobcem proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 28. března 2000, č. j. 5 C 20/94-66, a proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 16. srpna 2006, č. j. 20 Co 277/2006-167, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 6 C 145/2012, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. října 2013, č. j. 68 Co 235/2013-182, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. března 2014, č. j. 68 Co 125/2014-228, a proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. června 2014, č. j. 68 Co 254/2014-247, takto:

I. Dovolací řízení se zastavují.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobce podal dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. 10. 2013, č. j. 68 Co 235/2013-182, a požádal o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 29. 1. 2014, č. j. 6 C 145/2012-222, potvrzeným usnesením Městského soudu v Praze ze dne 11. 3. 2014, č. j. 68 Co 125/2014-228, bylo rozhodnuto, že žalobci se osvobození od soudního poplatku nepřiznává a že návrh žalobce na ustanovení „právního“ zástupce pro dovolací řízení se zamítá. Žalobce rovněž usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. 3. 2014, č. j. 68 Co 125/2014-228, napadl dovoláním.

Obvodní soud pro Prahu 10 usnesením ze dne 28. 4. 2014, č. j. 6 C 145/2012-232, rozhodl, že dovolací řízení se zastavuje a že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť odvolatel nezaplatil soudní poplatek z dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. 10. 2013, č. j. 68 Co 235/2013-182, ve výši 10.000,- Kč podle položky č. 23 odst. 1 písm. d) Sazebníku soudních poplatků, ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením tohoto soudu ze dne 17. 4. 2014, č. j. 6 C 145/2012-230. Městský soud v Praze usnesením ze dne 4. 6. 2014, č. j. 68 Co 254/2014-247, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení; podle potvrzení ve spise nabylo toto usnesení právní moci dne 14. 7. 2014. Žalobce rovněž usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. 6. 2014, č. j. 68 Co 254/2014-247, napadl dovoláním.

Podáním dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. 3. 2014, č. j. 68 Co 125/2014-228, a proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. 6. 2014, č. j. 68 Co 254/2014-247, žalobci vznikla povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků u každého dovolání 2.000,- Kč.

U dovolatele nejsou splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 odst.1 o.s.ř., neboť jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva.

Dovolatel však dosud nezaplatil soudní poplatky z dovolání ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením Nejvyššího soudu ze dne 17. 10. 2014, č. j. 21 Cdo 3576, 3589, 3590/2014-265.

Vzhledem k tomu, že řízení o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. 10. 2013, č. j. 68 Co 235/2013-182, již bylo – jak výše uvedeno – pravomocně zastaveno, Nejvyšší soud České republiky rozhodl tak, že řízení o dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. 3. 2014, č. j. 68 Co 125/2014-228, a proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. června 2014, č. j. 68 Co 254/2014-247, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. dubna 2015

JUDr. Mojmír Putna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru